• In Gelderland zijn diverse bibliotheken gestart met Samen Digi-TAAL, een programma voor ouders van peuters en kleuters gericht op taalontwikkeling. Vanuit de Bibliotheek Twenterand zijn er inmiddels ook positieve ervaringen. In november begonnen 18 gezinnen uit de gemeente Twenterand aan Samen Digi-TAAL als onderdeel van de gezinsaanpak. De Bibliotheek maakt onderdeel uit van een werkgroep met lokale partners.

 • Begin 2020 startte Rijnbrink samen met een aantal bibliotheken de pilot Samen Digi-TAAL. Dit is een project waarbij gezinnen tablets met educatieve apps in bruikleen krijgen, zodat ouders met hun kinderen daar thuis mee aan de slag gaan. Tijdens ouderbijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan thema’s rondom lezen en het gebruik van de apps. Een mooie manier om via deze gezinsaanpak kinderen én hun ouders te helpen met taal. Bibliotheek Oldenzaal, Veluwezoom, Brummen-Voorst en Fundament uit Losser deden afgelopen jaar mee met deze pilot.

  Het project Samen Digi-TAAL vindt zijn oorsprong bij basisschool de Horizon in Delft. Met hen is er een samenwerkingsovereenkomst gestart om te kijken of dit project binnen Gelderland en Overijssel voor de bibliotheken ook mogelijkheden biedt.

  Waarom Samen Digi-TAAL?
  Er zijn al verschillende programma’s die bijdragen aan het bevorderen van geletterdheid en leesplezier en het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. Denk aan de Bibliotheek op schoolen de Voorleesexpress. Het project Samen Digi-TAAL is hier een waardevolle aanvulling op, omdat het gebruik van digitale hulpmiddelen een goed middel blijkt te zijn om taalontwikkeling en leesplezier te stimuleren. Voor de jongste kinderen én hun ouders!

  Wat is Samen Digi-TAAL?
  Op welke manier een project als Samen Digi-TAAL het beste in te zetten is, is lokaal maatwerk. Vaak wordt de samenwerking met een basisschool en voorschoolse organisaties gezocht, omdat je ouders via deze partners het beste bereikt. Maar het project kan ook aansluiten bij andere bestaande programma’s van de bibliotheek, zoals de VoorleesExpress.

  Kinderen van groep 1 en 2, maar ook peuters van de kinderdagopvang krijgen gemiddeld 20 weken een tablet in bruikleen mee naar huis. De techniek op de tablet kan zo ingeregeld worden dat er op afstand nieuwe apps geplaatst en oude apps verwijderd kunnen worden. De enige voorwaarde is dat er thuis wifi nodig is om de tablets te kunnen gebruiken. De tablets zijn zo ingesteld dat je er niet mee op internet kan, maar dat alleen de apps te gebruiken zijn.

  Ouderbijeenkomsten en contact cruciaal
  De ouderbijeenkomsten binnen Samen Digi-TAAL zijn cruciaal en daarom is deelname aan deze bijeenkomsten in bijvoorbeeld Delft een voorwaarde om mee te kunnen doen. Tijdens deze bijeenkomsten, die gemiddeld één keer per maand plaatsvindt, krijgen ouders uitleg en instructies over de apps en hoe ze hier met hun kind mee om kunnen gaan. Soms gebeurt dit 1 op 1. Door het contact met de ouders kan er op maat gekeken worden wat nodig is en kan het zijn dat ouders zelf ook hulp nodig hebben bij hun eigen (digi) taalvaardigheden. Er kan dan een warme doorverwijzing plaatsvinden naar bijvoorbeeld het Taalhuis van de Bibliotheek.

  De tablet als middel
  De tablet wordt samen met andere materialen in een rugtas meegegeven. De meerwaarde zit hem dan ook in de koppeling van de apps op de tablet met een fysiek boek, of activiteiten rondom bijvoorbeeld een digitaal prentenboek. Na ca. een maand worden er weer nieuwe apps beschikbaar gesteld en nieuwe materialen meegegeven. Op de basisschool de Horizon in Delft zijn kinderen heel enthousiast en leren er veel van. ‘Dat boek heb ik al op de Ipad gelezen juf!’

  Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen van de pilot met bibliotheken in Gelderland en Overijssel? Neem dan contact op met Evelien Wietsma.

 • Samenwerken aan een taalrijke thuisomgeving, dat is waar Rozet, Stichting PAS en gemeente Arnhem subsidie voor hebben aangevraagd bij Tel mee met Taal. De subsidie werd toegekend en in 2018 is het project gestart.

  Belangrijke onderdelen

  • Bouwen van een netwerk van voorzieningen rondom kinderen, ouders en taal 
  • BoekStartcoach in het consultatiebureau 
  • Woordenwinkeltjes in de Bibliotheek; aansprekende bijeenkomsten voor peuters en hun ouders rondom een prentenboek
  • Scholing van professionals op gebied van samenwerking met ouders

  Praatplaat

  De onderdelen van het project zijn in een praatplaat verwerkt. Hierin wordt weergegeven hoe in Arnhem wordt samengewerkt aan de taalontwikkeling van kinderen. De praatplaat wordt gebruikt om met ouders in gesprek te gaan, en elkaar als professional op te zoeken. Bekijk de video waarin Jonathan Simonis van Stichting PAS en Niesje Meijeringh van Rozet vertellen over de samenwerking en het doel.

  Samen bereiken we meer!

  Begin 2020 hebben de organisaties VGGM, Rozet, Rijnstad, SPA, Skar, Partou, gemeente Arnhem en Stichting PAS de intentie uitgesproken om van de taalrijke thuisomgeving een gezamenlijke prioriteit te maken. Hierbij worden ze ondersteund door Actief Ouderschap. De deelnemers hebben een intentieverklaring getekend waarin zij verklaren om de komende jaren te werken aan het programma Taalrijke thuisomgeving. Hiervoor wordt in Arnhem gewerkt met het programma Thuis in Taal dat in Rotterdam al een aantal jaren met succes draait. Begin 2021 gaan drie leerkringen van start, twee voor kinderopvanglocaties en één voor de overige partners. Om de intentie en inspiratie voor langere periode vast te houden wordt het programma en de werkwijze ook geborgd in het stedelijke beleid. 

  Voor vragen kun je contact opnemen met Niesje Meijeringh, Coördinator BoekStart en dBos bij Rozet.

 • De BiebBoys timmeren hard aan de weg. Gekroond als ‘NBD Biblion Jeugdspecialist van het Jaar’ starten ze dit schooljaar 2021/2022 weer met een reeks van acht lespakketten. Met ook een aflevering rondom de Week van de Mediawijsheid. Een mooi voorbeeld van ketensamenwerking. BiebBoy Joran Floor en Susanne Beckers van InSicience vertellen hier meer over.

 • Kees1De pilot Scoor een Boek! is in Gelderland afgerond met 4400 gelezen boeken door in totaal 10 klassen. Een prima score. Toch streeft Kees Meulendijks, projectmedewerker educatie bij de Bibliotheek Gelderland-Zuid, in 2019 naar een verdubbeling van dit aantal. In dit interview vertelt Kees over zijn ervaringen met het nieuwe project.

  Waarom zijn jullie gestart met Scoor een Boek?
  “Onderzoek toont aan dat met name jongens in de groepen 5 en 6 minder gaan lezen, hun leesplezier neemt af. We willen het leesplezier op school natuurlijk bevorderen. Scoor een Boek! is een prikkelend jaarlijks terugkerend project dat juist inzet op leesplezier en het maken van leesmeters. Dit doen we met de hulp van een bekende voetballer. Deze voetballer inspireert de leerlingen om zoveel mogelijk boeken te ‘scoren’. Voor ieder gescoord boek plakken de leerlingen een sticker. Dat spelelement werkt heel goed."

  Waarom werkt het?
  “Er is een duidelijk startmoment, een periode van ‘scoren’ (8 tot 10 weken lezen, red.) en een sportieve afsluiting met alle deelnemende klassen bij elkaar. Bij de aftrap en rust is er een motiverend filmpje waarin de voetballer of de club een rol speelt. Halverwege de looptijd komt er een educatiemedewerker van de Bibliotheek in de klas om te kijken hoe het gaat, hoeveel boeken de kinderen gescoord hebben en om te praten over boeken. De kinderen geven elkaar ook boekentips. Van een klasgenoot nemen kinderen die makkelijk aan. En doordat de kinderen als klas gezamenlijk ‘scoren’, vergroot dat het saamhorigheidsgevoel.”

  Wat moet je er als Bibliotheek voor doen?
  “We werken met meerdere partijen samen en dat vergt veel onderlinge afstemming. We hebben bijvoorbeeld nog nooit met een voetbalclub samengewerkt. Voor aanvang van het project zijn we druk met het samenstellen van een aansprekend en informatief aanbod en tijdens het project hebben we drie contactmomenten met de klas. Maar het project is deze inspanningen dubbel en dwars waard: het enthousiasme van zowel de leerlingen als docenten geeft veel voldoening.”

  Wat kom je allemaal tegen?
  “Het trainingsschema van het voetbalteam is soms aan verandering onderhevig. Dat is lastig met afspraken maken. Maar het trainen gaat nu eenmaal voor. Positief is dat we scholen hebben benaderd die nog geen Bibliotheek op School hebben, om ons werkgebied uit te breiden. We willen in volgende editie het liefst dat twintig scholen in het ‘fangebied’ van N.E.C. meedoen. We hebben op dit moment al 11 klassen binnen voor 2019.”

  Welke tips heb je voor andere Bibliotheken?
  “Het is belangrijk om aan goed verwachtingsmanagement te doen. Maak duidelijke afspraken met de deelnemende scholen, zodat ze van tevoren weten waar ze aan toe zijn. Hierbij is een duidelijke planning essentieel, zodat ze de activiteiten makkelijk kunnen integreren in hun eigen onderwijsprogramma.”

 • Een uniek taalproject is die van de bblthk in Wageningen. Met Plezier in Taal (PIT) weten zij de moeilijk te bereiken jonge kinderen en ouders/verzorgers te activeren met taal en spel. En juist niet alleen in de Bibliotheek, maar het liefst overal. Hoe is het project tot stand gekomen en hoe staat er nu voor? José Tammer, Specialist educatie & projectleider bij de bblthk, vertelt daar graag meer over.

 • In deze weken klinkt op veel scholen in Overijssel en Gelderland het startschot van Scoor een Boek! Leerlingen van groep 5 en 6 gaan 10 weken lang zoveel mogelijk leuke boeken scoren.

 • De kracht van de Bibliotheek op school is na 10 jaar wel duidelijk. Maar wat als er in de huidige exploitatie geen ruimte is voor groei? Aimée Streefland, programmacoördinator 0-18 van Bibliotheek Noordwest Veluwe, vertelt over de succesvolle aanpak met de gemeente Harderwijk en de daaruit voortvloeiende nieuwe structurele samenwerkingen met basisscholen.

 • Op 18 december start de aanvraagperiode van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders. Met een aanvraag kunnen bibliotheken hun aanbod voor deze doelgroep verstevigen en opschalen. Indienen kan van 18 december 2020 tot en met 28 februari 2021. De subsidieregeling is voor bibliotheken gepubliceerd in de Staatscourant. Voor elke bibliotheekorganisatie is 4.200 euro beschikbaar, bedoeld voor activiteiten voor laagtaalvaardige ouders in het kader van gezinsaanpak. Het gaat om aanbod dat loopt van 1 januari tot en met 31 december 2021. Lees hier meer.

  Evelien Wietsma en Karien van Buuren denken graag mee hoe je de subsidie het beste kunt inzetten voor jouw lokale gezinsaanpak. Beiden zijn in ieder geval tijdens het telefonisch spreekuur kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders (gezinsaanpak)bereikbaar.

  Spreekuur kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders (gezinsaanpak):

  • Woensdagochtend 6 januari (9-12u)
  • Donderdagochtend 14 januari (9-12u)
  • Maandagochtend 18 januari (9-12u)
  • Dinsdagochtend 2 februari (9-12u)

  Benieuwd naar een overzicht van de subsidiemogelijkheden voor activiteiten rond de gezinsaanpak? Kijk dan hier.

 • Voorleestent

  Op het jaarlijkse Zwarte Cross-festival was er ook dit jaar weer een voorleestent aanwezig, waar werd voorgelezen in het Blagenparadijs, het deel van de Zwarte Cross dat exclusief bedoeld is voor kinderen (en ouders). De voorleestent van de Achterhoekse bibliotheken trok dit jaar ruim 2000 bezoekers.

  Uit het sfeerverslag van Resy Oonk, Bibliotheek Oost-Achterhoek: "Het is verzengend warm. Alles zit onder een enorm dikke laag stof. Maar voorlezen doen we. En hoe! Met het zweet op het voorhoofd, voeten onder het stof en zo goed mogelijk ingesmeerd tegen de brandende zon. De temperaturen stijgen tot gigantische waarden. Gelukkig komt schaatskampioen Stefan Groothuis voor een verkoelende voorleessessie. Met verve weet hij het jonge publiek te boeien, superknap!
  Floor kruipt maar liefst drie keer die dag in het Dolfjepak. De mooiste opmerking die we krijgen is toch wel van de jongeman die, na een dikke knuffel met Dolfje, verheerlijkt terugloopt naar zijn moeder en verzucht: “Dit is de mooiste dag van mijn leven”.

  De voorleestent op de Zwarte Cross is een gezamenlijk initiatief van Bibliotheek Achterhoekse Poort, Bibliotheek West-Achterhoek, Bibliotheek Oost-Achterhoek, Graafschap Bibliotheken en Bibliotheek Montferland. Het initiatief wordt financieel ondersteund door Rijnbrink.

  Bekijk het filmpje van de Bibliotheek op de Zwarte Cross.

 • ‘Hoe geef je vorm aan de VoorleesExpress wanneer je niet bij gezinnen thuis kunt voorlezen?, Hoe kun je videobellen?’ en ‘Hoe houd je de aandacht vast van de kinderen en hoe betrek je de ouders op afstand?’. Allerlei vragen zijn besproken in de ‘Train de Trainer Online VoorleesExpress’ voor de projectleiders bij de Overijsselse en Gelderse Bibliotheken. Het is nu juist nóg harder nodig om het leesplezier te stimuleren bij de kinderen en ouders bekend te maken met het voorleesritueel. Maar hoe doe je dat als je gezinnen niet thuis kunt bezoeken? De komende tijd gaan de projectleiders, samen met adviseurs van Rijnbrink Karien van Buuren, Linda Voortman en Suzanne Goorhuis, uitproberen wat wel en niet werkt.

  Verschillende vormen voorleestrajecten
  Veel Overijsselse en Gelderse projectleiders (66%) zetten voorlopig het voorlezen bij gezinnen thuis voort, met 1,5 meter afstand. De helft van de projectleiders wil dit najaar een hybride voorleestraject vormgeven (een combinatie van online voorlezen en fysieke bijeenkomsten). Maar liefst 44% wil voorleessessies mogelijk maken in de Bibliotheek en 22% wil volledig online gaan voorlezen.

  Kansen en uitdagingen in het online voorlezen
  Behalve de nodige uitdagingen, brengen de nieuwe voorleestrajecten ook mooie kansen met zich mee. Zo geven bibliotheken aan: meer creativiteit, meer flexibiliteit, een hoger bereik gezinnen, een betere samenwerking met kinderopvang en basisonderwijs, en de inzet van digitale middelen en materialen.

  Enorme bevlogenheid
  Dit najaar wordt ervaring opgedaan met online voorleessessies en een hybride voorleestraject. In online uitwisselingsuurtjes worden die ervaringen met elkaar gedeeld. Karien van Buuren, senior adviseur Rijnbrink vertelt: 'De VoorleesExpress kan niet doorgaan in de originele opzet met de huidige beperkingen. We moeten echt met elkaar verkennen hoe we het project toch kunnen uitvoeren, want is ontzettend belangrijk om deze (veelal taalzwakke) gezinnen aangehaakt te houden. Zodat ze niet nog verder op achterstand raken. Elke projectleider zoekt naar een vorm die goed past bij de lokale situatie. Daar is een enorme bevlogenheid. Ook zien we dat vrijwilligers op allerlei creatieve manieren toch in contact blijven met hun voorleesgezin en op afstand voorlezen aan de kinderen. Het is heel waardevol om die ervaringen met elkaar te delen, te scherpen wat wel en niet werkt, en nieuwe materialen en een nieuwe werkwijze te ontwikkelen. Inmiddels heb ik zelf ook kennisgemaakt met mijn voorleesgezin in de bibliotheek en ga ik de komende tijd ervaren hoe het is om online invulling te geven aan het voorleesritueel.'

  Vragen of opmerkingen over de VoorleesExpress? Neem contact op met Karien van Buuren of Linda Voortman.

 • Het BiebBoys-team Joran Floor, Kees Meulendijks en Petra Mackenbach van de Bibliotheek Gelderland Zuid mogen zich NBD Jeugdspecialist van het Jaar 2021 noemen. Déze zomer moedigen de BiebBoys kinderen (groep 5 – 8) aan om ook in de zomervakantie met boeken en lezen bezig te zijn. In samenwerking met Rijnbrink is dit programma beschikbaar gesteld voor alle bibliotheken in Overijssel en Gelderland. Veel bibliotheken maken gebruik van dit aanbod, voor het onderwijs, voor in de vestigingen of allebei.

 • Donderdag 21 januari organiseerde Rijnbrink in samenwerking met de Bibliotheek Kampen een webinar over Digitale prentenboeken voor het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken en het Gelders Bibliotheek Netwerk. Drs Kees Broekhof van Sardes vertelde in dit webinar over de meerwaarde van digitale prentenboeken.

 • Dinsdag 20 oktober organiseerde Rijnbrink een webinar voor het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken en het Gelders Bibliotheek Netwerk over de effectiviteit van ouder-kind programma’s. Prof. dr. Roel van Steensel vertelde in dit webinar over wetenschappelijk onderzoek naar ouder-kindprogramma’s gericht op de stimulering van taal en geletterdheid. Welke rol spelen ouders in de ontwikkeling van geletterde vaardigheden en in de ontwikkeling van leesmotivatie? En hoe sluit je hierop aan met ouder-kindprogramma’s? Dat was de centrale vraag van dit webinar. Met ruim 150 aanmeldingen was er veel belangstelling.

 • De VoorleesExpress breidt gestaag uit

  persfoto VoorleesExpress Cynthia Hasenbosch FotografieIn 2015 is de pilot van het project de VoorleesExpress bij de Gelderse Bibliotheken gestart met vijf pilotbibliotheken in zes gemeenten. Om de pilot te kunnen starten en uitvoeren is in 2014  door de Bibliotheken en Rijnbrink subsidie aangevraagd bij landelijke fondsen. Met succes, want de pilot is voor 2015 tot 2017 mede mogelijk gemaakt door cofinanciering van het Oranje Fonds, het Kansfonds en het Vsbfonds.

  De pilot-bibliotheken waren: de Bibliotheek Gelderland-Zuid i.s.m. Tandem Welzijn (gemeente Nijmegen), Graafschap Bibliotheken (gemeenten Zutphen en Lochem), de Bibliotheek Nijkerk (gemeente Nijkerk), de Bibliotheek Brummen-Voorst (gemeente Voorst) en de Bibliotheek Noord-Veluwe (gemeente Elburg).

  Namens het Gelders Bibliotheeknetwerk heeft Rijnbrink de rol van franchisenemer op zich genomen richting franchisegever Stichting VoorleesExpress. Door het project op te tillen naar netwerkniveau, kunnen de Bibliotheken samen optrekken. Zo zetten zij in gezamenlijkheid in op doorontwikkeling en kunnen scherpere prijsafspraken worden gemaakt met de franchisegever. Door deze franchiseconstructie zijn de projectkosten lager en is het mogelijk – ook voor de kleinere kernen – om te starten met de VoorleesExpress.

  Werkgebied en bereik

  Tijdens de pilotperiode hebben we ingezet op verdere uitbreiding en het vormen van een netwerk van VoorleesExpress-locaties in Gelderland. Op dit moment treden acht Gelderse Bibliotheken op als lokale uitvoerder van de VoorleesExpress in achttien gemeenten:

  • de Bibliotheek Gelderland Zuid i.s.m. Tandem Welzijn: VoorleesExpress Nijmegen
  • de Bibliotheek Gelderland Zuid: VoorleesExpress Berg & Dal, VoorleesExpress Lingewaard (start 2018), VoorleesExpress Overbetuwe (start 2018)
  • de Bibliotheek Nijkerk: VoorleesExpress Nijkerk
  • de Bibliotheek Noord-Veluwe: VoorleesExpress Hattem, VoorleesExpress Heerde, VoorleesExpress Elburg en VoorleesExpress Oldebroek
  • de Bibliotheek Brummen-Voorst: VoorleesExpress Brummen en VoorleesExpress Voorst
  • de Graafschap Bibliotheken: VoorleesExpress Zutphen en VoorleesExpress Lochem
  • de Bibliotheek Barneveld i.s.m. VluchtelingenWerk Oost NL: VoorleesExpress Barneveld
  • de Bibliotheek West-Achterhoek: VoorleesExpress Doetinchem
  • de Bibliotheek Veluwezoom vanuit het Taalhuis Veluwezoom: VoorleesExpress Renkum, VoorleesExpress Rheden en VoorleesExpress Rozendaal (start 2018)

  Bovenstaande Bibliotheekorganisaties nemen deel aan de gezamenlijke franchiseconstructie. Daarnaast zijn zes Bibliotheken betrokken bij de VoorleesExpress als samenwerkingspartner in zes gemeenten waar een andere organisatie franchisenemer is. Het totaaloverzicht van alle VoorleesExpress-locaties is hier te vinden.

  In 2017 zijn in totaal zo´n 300 gezinnen bereikt. Ook in 2018 rijdt de VoorleesExpress door in Gelderland en zetten we in op verdere uitbreiding!

  Neem voor meer informatie over (starten met) de VoorleesExpress contact op met Linda Voortman (Rijnbrink) of bel 0630195599.

  Fotografie: Cynthia Hasenbos Fotografie
 • Dinsdag 20 april organiseerde Rijnbrink een tweede webinar voor het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken en het Gelders Bibliotheek Netwerk in het kader van de gezinsaanpak laaggeletterdheid. Martine van der Pluijm vertelde over haar onderzoek en aanpak ‘Thuis in Taal’.

  Het onderzoek gaat over het aangaan van partnerschapsrelaties met laagopgeleide ouders ter ondersteuning van de taalontwikkeling van hun jonge kinderen. Dit heeft geleid tot een zeven-stappenplan. Met Martine gingen we in gesprek over de wijze waarop (voor)scholen en bibliotheken kunnen samenwerken om partnerschapsrelaties aan te gaan met ouders en welke rol de bibliotheek op zich kan nemen. 

 • Op initiatief van 5 Overijsselse bibliotheken organiseerde Rijnbrink samen met hen het webinar Rijke Taal op 29 september. In totaal meldden 548 leerkrachten, leesconsulenten en andere belangstellenden uit Gelderland, Overijssel en daarbuiten zich aan. In anderhalf uur nam Anneke Smits, een van de schrijvers van het boek Rijke Taal, hen mee in de wereld van het (veranderende) taal- en leesonderwijs.

  Anneke ging onder andere in op het belang en de urgentie van het anders inrichten van Nederlands leesonderwijs. Zo gaf ze haar blik op de vreemde opzet van lesmethodes waarin een verhalenstructuur ontbreekt. Daardoor missen leerlingen de context die juist belangrijk is voor hun woordenschat en begrip. Wat nodig is, is een rijke taalontwikkeling. Die kan het best worden vormgegeven door thematisch te werken, in blokken van 6-8 weken, en daarbinnen rijke taal aan te bieden. Een filmpje van basisschool de Triangel in Rouveen en Bibliotheek Staphorst gaf hier verdere invulling aan. Een tweede film van didactisch en orthopedagogisch centrum DOC93 en Stadkamer Zwolle liet zien hoe zij de samenwerking hebben opgepakt, om samen tot mooie resultaten te komen als het gaat om rijke taal. Tot slot gaf Anneke een toelichting op welke boeken en teksten dan wél geschikt zijn om aan te bieden in de klas.

  Interactief
  Ondanks dat de lezing online was, was er toch veel interactie mogelijk. Deelnemers stelden hun vragen via de chatfunctie. Deze vragen werden achter de schermen beantwoord door moderatoren en enkele vragen werden ook live aan Anneke gesteld en beantwoord.

  Samenwerken is elkaar versterken
  De animo voor het webinar was groot. Het thema Rijke Taal blijkt volop in de belangstelling te staan. De aanwezigen reageerden bovendien positief op het webinar. In de chat klonk veel herkenning en inspiratie om met frisse energie aan het onderwerp te werken. Ook werd de kracht van samenwerking duidelijk.

  Het webinar was geïnitieerd door Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Bibliotheek Kampen, Bibliotheek Staphorst, Bibliotheek Zwartewaterland en Stadkamer Zwolle. Samen met Rijnbrink werd het idee om een webinar te organiseren uitgevoerd. Zo zie je dat een lokale signalering van een vraagstuk kan leiden tot het inspireren van een grote mensenmassa, om samen te werken aan verbetering.

  Terugkijken
  Benieuwd naar het webinar? Vraag bij jouw bibliotheek naar de terugkijklink. Ook de gebruikte presentatie is via de bibliotheek beschikbaar.

  Meer weten over Rijke Taal? Het boek ‘Rijke Taal’, geschreven door Anneke Smits en Erna van Koeven, staat boordevol weetjes en tips. Lees ook hun blog. Neem ook eens contact op met je lokale bibliotheek. Jouw leesconsulent kan informatie en lezingen verzorgen over goed leesaanbod en bijvoorbeeld tips geven over passende boeken bij thematisch werken.

 • Uitleencijfers en bezoekersaantallen vertellen al lang niet meer het hele verhaal van de waarde van bibliotheken voor inwoners en lokale gemeenschappen. We hebben andere verhalen nodig om stakeholders zoals de gemeente te kunnen vertellen over bibliotheken.[1] Hoe we dat doen? Dat is nog een uitdaging. Vaak ook voor de gemeenten.

 • Uit een peiling van Squla (2012) bleek dat 94 procent van de leerkrachten in het primair onderwijs (PO) na de zomervakantie een terugval in niveau ziet bij de leerlingen. In verschillende wetenschappelijke onderzoeken is deze zogenoemde zomerdip aangetoond.