• Bibliotheken ondersteunen nieuwe Nederlanders bij het (non-formeel) leren van de Nederlandse taal en basisvaardigheden.
  Omdat zij vaak de taal nog niet machtig zijn, is er een fotostrip die nieuwkomers wijst op de mogelijkheden van de Bibliotheek. 'Welkom bij de Bibliotheek' is in zeven talen beschikbaar en kan via dit portal besteld worden.

 • Ruim binnen de afgesproken landelijke planning hebben de deelnemende bibliotheken van Gelderland hun IDO(’s) geopend. Een huzarenstukje gezien de beperkingen het afgelopen jaar. Dat het loont, zie je nu al in de toeloop voor hulp bij het printen of uploaden van de Corona-(check)-App.

 • In 2021 openen de meeste Gelderse bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid. Daarbij kiest de Bibliotheek zelf wanneer ze start. Dat betekent dat de bibliotheken zich in verschillende fases bevinden; waar de één zich voorbereidt op de opening zodra dat weer kan, is de ander overgestapt naar een telefonisch spreekuur. Collega’s van drie bibliotheken in Gelderland vertellen hoe zij vorm geven aan het IDO in deze tijd, ieder in een andere fase.

 • Eind juni heeft minister Koolmees via een kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom de veranderopgave inburgering.

 • De vraag naar meertalige boeken wordt steeds groter. Sinds kort zijn er Arabische boeken voor de jeugd beschikbaar! Bestel de boeken voor jouw Bibliotheek vóór 1 januari 2021.

 • De afgelopen weken moest Bibliotheek Achterhoekse Poort noodgedwongen haar deuren sluiten, maar stil hebben de medewerkers zeker niet gezeten. Annet Wamelink, programmamanager bij deze Bibliotheek, vertelt over het Belteam dat zij coördineert.

 • Om bibliotheken op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst van de Bibliotheekmonitor organiseerde Rijnbrink op 19 april 2021 een kick-off sessie, in samenwerking met de KB. Bibliotheekmedewerkers van diverse bibliotheken in Overijssel en Gelderland gingen in gesprek over vragen als ‘Waarom is dit onderzoek belangrijk?’ en ‘Wat levert het de Bibliotheek en de branche in zijn geheel op?’. Dit zorgde voor nieuwe inzichten bij veel deelnemers. Een deelnemer: ‘Ik zie er altijd tegenop, maar nu ik weet wat het doel is en het totaalplaatje zie, is het leuker!’

 • Begin 2021 start Bibliotheek Achterhoekse Poort met Informatiepunten Digitale Overheid. Waar coronamaatregelen in veel projecten voor vertraging kunnen zorgen, denkt Mieke de Vette (teamleider en projectleider) in oplossingen. ‘De samenwerking met je stakeholders kun je online ook versterken’. Samen met directeur Hetty Wolf en programmamanager Annet Wamelink organiseert ze een online bijeenkomst voor gemeenten over het IDO.

 • Afgelopen week ontvingen Bibliotheekdirecteuren en specialisten P&Z een online magazine met 'best practices' met betrekking tot het thema Bibliotheek en Integratie. 

 • Vandaag heeft Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de feestelijke opening verricht van het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek Venlo. Het Informatiepunt is er om mensen op weg te helpen met vragen over zorg, huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeersboetes in delen en nog veel meer.

 • De nieuwe Wet Inburgering biedt kansen om je dienstverlening als Bibliotheek of Taalhuis te verstevigen en om je positioneren in het lokale speelveld. Wij helpen je daar graag bij. Daarom bieden we twee pilottrajecten aan: een klantreis en een begeleidingstraject. Wil jij samen met ons je kansen benutten op het gebied van inburgering? Lees dan verder en meld je snel aan!

 • Binnen de gemeente Arnhem is er een mooie samenwerking op het gebied van laaggeletterdheid ontstaan. Gonneke Bennes is Taalhuiscoördinator in Arnhem en werkt vanuit het kernteam. We interviewen haar over arnhem.hetinformatiepunt.nl.

 • Voorbeelden van communitybuilding in de Bibliotheek

  In 2017 startte de Bibliotheek Veluwezoom, met ondersteuning van Fonds Nuts Ohra, het programma ‘Tijd voor Verzilveren’. Met het programma wilde de Bibliotheek Veluwezoom een levendige community van actieve senioren op gang brengen vanuit een gedeeld belang én behoefte om cognitief fit te blijven en daarvoor activiteiten te ontwikkelen.

 • Geen enkele geletterde Nederlander kan zich voorstellen hoe het is om niet te kunnen lezen, schrijven en computeren. In de stategiekit Hoger Bereik zijn inzichten verzameld en vertaald naar bruikbare tools en tips om deze kwetsbare groep te kunnen ondersteunen.

 • Dinsdag 10 september organiseerde DeBroekriem en House of Skills een symposium voor de bibliotheeksector. Er werd een blik op de toekomst geworpen, best-practices gedeeld en inzicht gegeven in opkomende projecten in het domein Werk & Inkomen. Er waren presentaties van Maaike Toonen, Vanessa Roelse, Martin Berendse, Erika Spil en Annelies Spork. Je vindt de presentaties hier terug.  

 • Vergroten van de herkenbaarheid en bewustwording over laaggeletterdheid bij bedrijven en organisaties. Dit is een van de doelen van het programma Gelderland Geletterd. Maar.. hoe krijgen we dit voor elkaar? Hoe ga je in gesprek met een werkgever die het al heel druk heeft? En wat levert een ‘aanpak laaggeletterdheid’ een werkgever nu concreet op?

 • Dat het belangrijk is dat iedereen mee moet kunnen doen in de digitale samenleving is in de afgelopen maandag nog duidelijker geworden. Om iedereen zo goed mogelijk op weg te helpen is de sociaal-educatieve kaart ontwikkeld. Ook voor het opstarten van het Informatiepunt Digitale Overheid is de invoer van die sociaal-educatieve kaart, met behulp van G!DS, belangrijk. Rob de Bie, senior adviseur Informatiemanagement bij Rijnbrink en lid van het ondersteuningsteam G!DS voor Gelderland, geeft een aantal tips.

  Samenspel

  ‘Veel Gelderse bibliotheken zijn inmiddels begonnen met (de opstart van) het Informatiepunt Digitale Overheid. Het is daarbij heel duidelijk geworden dat het samenspel tussen de medewerker die zich bezighoudt met G!DS en de medewerker Basisvaardigheden van de Bibliotheek heel belangrijk is. Ieder is zeer kundig op zijn vakgebied, maar alleen samen kom je tot een succesvolle implementatie van de sociaal-educatieve kaart!’

  Eerst je eigen aanbod, dan dat van je lokale partners

  Rob: ‘Mijn advies is om in eerste instantie het aanbod van eigen activiteiten op te gaan voeren in G!DS. Hier is een speciale handleiding voor in de open BiebtoBieb-groep ‘BVV&G!DS; Bibliotheken’. Wanneer het eigen aanbod ingevoerd is, kan het lokale aanbod van partners in de gemeente opgevoerd worden. Dit is niet verplicht, maar hierdoor krijg je wel een mooi overzicht van het totale aanbod voor de sociaal-educatieve kaart’.

  Nieuwe animatie ‘de sociaal-educatieve kaart in 5 stappen’

  In opdracht van de KB werd al een filmpje gemaakt voor bibliotheken om samenwerkingspartners te enthousiasmeren mee te doen met de sociaal-educatieve kaart. Nu is er een tweede animatiefilmpje beschikbaar; de sociaal-educatieve kaart in 5 stappen. Het brengt in enkele minuten in beeld welke stappen je als Bibliotheek doorloopt om een sociaal-educatieve kaart te ontwikkelen.

 • Vergroten van de herkenbaarheid en bewustwording over laaggeletterdheid bij bedrijven en organisaties. Dit is een van de doelen van het programma Gelderland Geletterd. Maar... hoe krijgen we dit voor elkaar? Hoe ga je in gesprek met een werkgever die het al heel druk heeft? En wat levert een ‘aanpak laaggeletterdheid’ een werkgever nu concreet op?

 • Begin 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. De inburgering van nieuwe Nederlanders wordt opnieuw de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit biedt een uitgelezen kans voor de Bibliotheek om hier samen met het netwerk positie in te nemen!

  Bijeenkomst 7 maart
  Lees hier het verslag en bekijk de presentaties en downloads van de bijeenkomst op 7 maart in de Bibliotheek Deventer. Nieuwsgierig naar de foto's? Bekijk ook de films die voor het eerst zijn getoond. 

  Presentaties en downloads

  Film over ThuisTaal

  Film over PraatjesMaken

  Film over Verhaal Ver weg en Lokaal

  Bibliotheek en Integratie
  Kijk voor meer informatie activiteiten op het gebied van Bibliotheek & Integratie op de pagina rondom dit thema.

 • Veel gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress hebben een andere thuistaal. Om deze reden was er op 13 mei in Bibliotheek Deventer de eerste gezamenlijke themabijeenkomst van VoorleesExpress Overijssel en Gelderland rondom het thema meertaligheid. Tijdens deze bijeenkomst werd dieper ingegaan op wat meertaligheid betekent voor de taalontwikkeling van kinderen en op welke manier projectleiders en voorleesvrijwilligers nieuwkomersgezinnen nog beter kunnen bereiken en ondersteunen. Lees het verslag van Anneke Kokkeler.