• Makerspaces in al hun verschijningsvormen zijn een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van openbare bibliotheken in de 21e eeuw. Ze gaan over een leven lang leren, de democratisering van nieuwe technologie, gebruikersparticipatie en het verhogen van waarde van de Bibliotheek voor het publiek.Tot nu toe miste er een uitgebreide beschrijving van de samenhang tussen makerplaatsen, bibliotheken, architecten en stedelijke ontwikkeling. De ‘Atlas Makerspaces in openbare bibliotheken’ vult dit gat.

 • Vanuit de Marketingaanpak 2019 zijn elf Gelderse bibliotheken gestart met het keuzeproject Obi4wan, een social media monitoringtool.

 • Binnen bibliotheken wordt wat af georganiseerd: van workshops, bijeenkomsten, lezingen tot ronde-tafelgesprekken. Voorbereiding is het halve werk, maar hoe zorg je dat je grip hebt op de effectiviteit en energie van de bijeenkomst? Binnen het netwerk van Gelderse bibliotheken was er daarom een workshop Open de Dialoog van het bureau 2KNOWHOW. Onder lees je de belangrijkste conclusies en vind je handige tips en tools.

 • Op maandag 20 mei werd bij Bibliotheek Oost Achterhoek in Groenlo het eerste digitaal ontsloten tijdschrift van Oudheidkundige Vereniging Groenlo gedoopt. Deze openingshandeling werd door wethouder Jos Hoenderboom van gemeente Oost Gelre samen met verhalenverteller Wim Hilgeman, verricht.

 • De blik op de uitstraling van de Bibliotheek verbreedt en verdiept. Deelnemers van de training Instore communicatie leerden afgelopen periode kritisch te kijken in hoe verre de inrichting en presentatie van de Bibliotheek voldoen aan de gewenste uitgangspunten. Zoals de ontmoetingsplek met veel verschillende activiteiten. Heleen Aalpol, trainster bij GO Opleidingen, vertelde daar heel veel meer over.

 • Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze bibliotheekbranche. Hoe gaat jouw Bibliotheek hiermee om? Het Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van de NOV (Nederlandse Organisatie van Vrijwilligersorganisaties) reikt via een (zelf)evaluatiemethode een waardevol proces aan voor bibliotheken om het organiseren van vrijwillige inzet onder de loep te nemen.

 • Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze bibliotheekbranche. Hoe gaat jouw Bibliotheek hiermee om? Het Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van de NOV (Nederlandse Organisatie van Vrijwilligersorganisaties) reikt via een (zelf)evaluatiemethode een waardevol proces aan voor bibliotheken om het organiseren van vrijwillige inzet onder de loep te nemen.

 • Voor het werven van nieuwe leden voor bibliotheken loopt van 15 november t/m 15 januari 2020 een wervingscampagne. Het motto is ‘De Bieb van Nu’. Hiermee wordt aangeven dat de Bibliotheek veel meer is dan het lenen van boeken en wordt het belang voor de maatschappij onderstreept. 

 • De Bibliotheek Oost-Achterhoek is net als andere bibliotheken in transitie en werkt daarom aan een nieuwe toekomstvisie. Bijzonder aan deze Bibliotheek is de samenwerking met de Dorpsböke.

 • Tijdens de Innovatieweek van Rijnbrink voor (7 tm 11 maart) is met enkele directeuren uit het Overijsselse en Gelderse netwerk, de Koninklijke Bibliotheek en adviseurs van Rijnbrink gebrainstormd over de Bibliotheek van de toekomst in het jaar 2030.

 • Vorig jaar mei startten Bibliotheek Wijchen en Rijnbrink met een langlopend samenwerkingstraject om met meer focus vorm te geven aan de motto’s van de Bibliotheek: Meedoen, Meemaken en Inspireren. Afgelopen 4 maart hebben de samenwerkende partijen een belangrijke mijlpaal bereikt. Het strategisch beleidsplan voor de Bibliotheek Wijchen is afgerond en in een mooi boekje gedrukt: ‘Succes boeken. Verhalen en kennis dichterbij halen én brengen’. Anja Kaashoek, directeur van de Bibliotheek Wijchen, blikt terug op het resultaat en het proces van totstandkoming.

 • In de derde uitzending van Bieb-a-Palooza, de talkshow voor bibliotheekprofessionals stonden twee onderwerpen centraal: makerplaatsen en Design Thinking. Jeroen de Boer (Bibliotheekservice Fryslan) sprak met gasten over de invulling, rol en functie van makerplaatsen, hoe design thinking hierbinnen past en het bereiken van de juiste doelgroep. Voor het in beeld brengen van mooie voorbeelden reisden zij onder andere naar het Talentenatelier van Bibliotheek Wijchen.

 • De maatschappij verandert; (semi-)publieke organisaties, zoals de Bibliotheken, veranderen mee. Er zijn kansen binnen nieuwe domeinen, maar ook bedreigingen. Directeuren en bestuurders staan voor nieuwe vragen om hun bijdrage aan die verandering te leveren.