Senioren verzilveren eigen kennis (Bibliotheek Veluwezoom)

Senioren verzilveren eigen kennis (Bibliotheek Veluwezoom)

Voorbeelden van communitybuilding in de Bibliotheek

In 2017 startte de Bibliotheek Veluwezoom, met ondersteuning van Fonds Nuts Ohra, het programma ‘Tijd voor Verzilveren’. Met het programma wilde de Bibliotheek Veluwezoom een levendige community van actieve senioren op gang brengen vanuit een gedeeld belang én behoefte om cognitief fit te blijven en daarvoor activiteiten te ontwikkelen.

De ambitie was om vanuit communitybuilding, samen met de Bibliotheek, te komen tot activiteiten die bijdragen aan geestelijke veerkracht, actieve levensstijl, cognitief bijblijven, zelfredzaamheid en het behouden van een goed sociaal netwerk van ouderen.

Een leven lang leren
Het idee dat de Bibliotheek daarbij had was ouderen uit te dagen eigen kennis in de community in te brengen en op die manier zélf inhoud geven aan manieren om cognitief fit te blijven. Zo zou het mes namelijk aan twee kanten snijden. Ouderen zijn zelf nog actief bezig met hun persoonlijke ontwikkeling en dragen bij aan het cognitief fit blijven van een ander. De Bibliotheek als spil in de community, ontwikkelt zich hiermee naar een plek waar ‘iedereen een leven lang kan blijven leren’ en geeft op die manier vorm en inhoud aan haar nieuwe maatschappelijke rol.

Community’s
Gedurende de looptijd van het project april 2017 - oktober 2018, zijn er in totaal zeven verschillende community’s ontstaan waarbinnen een grote diversiteit van activiteiten bedacht, ontwikkeld en aangeboden zijn die allemaal draaiden om kennisdeling en persoonlijke ontwikkeling.

Online magazine
Nieuwsgierig naar de community’s en activiteiten? Bekijk hier het online magazine voor uitgebreide informatie over ‘Tijd voor Verzilveren’.

Meer lokale vraagstukken