Onderzoek Dorpsböke (Bibliotheek Oost-Achterhoek)

Onderzoek Dorpsböke (Bibliotheek Oost-Achterhoek)

De Bibliotheek Oost-Achterhoek is net als andere bibliotheken in transitie en werkt daarom aan een nieuwe toekomstvisie. Bijzonder aan deze Bibliotheek is de samenwerking met de Dorpsböke.

Dit zijn zeven mini-bibliotheken die volledig draaien op burgerinitiatief maar die wel onderling verbonden zijn met elkaar en met de Bibliotheek. De Bibliotheek wilde graag weten of de initiatieven werken of hoe deze in de toekomst in te zetten zijn. Mark Deckers, strategisch adviseur bij Rijnbrink voerde  op verzoek van de Bibliotheek Oost-Achterhoek een onderzoek uit.

Toekomstperspectief burgerinitiatieven en meerjarenvisie Bibliotheek
Inmiddels bestaat de samenwerking met de Dorpsböke zes jaar. Parallel aan de vernieuwing van de meerjarenvisie is onderzoek gedaan: werkt het en hoe kunnen deze burgerinitiatieven in de toekomst ingezet worden? En hoe kan de totale strategie goed landen bij het lokale bestuur?

De volgende stappen zijn gezet:

  • Werksessies met bibliotheekmedewerkers over de toekomststrategie van de organisatie t.a.v.de Dorpsböke.
  • Werkbezoeken aan de burgerinitiatieven t.b.v. het onderzoek.
  • Besprekingen met lokale ambtenaren over de toekomstvisie en de rol van burgerinitiatief.
  • Verankering van beleid in een vastgesteld document.
  • Eerste opstart van een verbrede samenwerking.

Resultaat:

  • Evaluatierapport met adviezen voor de toekomst van de Dorpsböke.
  • Draagvlak bij de burgerinitiatieven voor het vervolg.
  • Voor gemeente Berkelland samenhang met meerjarenstrategie voor de organisatie.

Lees het volledige rapport.

Meer lokale vraagstukken