Nederland leest en Arnhem debatteert

Door: Gerlofke Hekelaar, teamleider Leven Lang Leren  - Bibliotheek Arnhem

Op 30 november vond het slotdebat plaats van Nederland Leest in diverse Provinciale hoofdstad-bibliotheken in het land en dus ook in de Bibliotheek Rozet in Arnhem. Het thema van Nederland Leest was dit jaar democratie en met behulp van een aantal landelijke stellingen kon hierover worden gedebatteerd.

Toevallige bijkomstigheid in Arnhem was dat 30 november een Referendum werd gehouden over het al dan niet bebouwen van de Stadsblokken-Meinerswijk. Deze “wilde achtertuin” van Arnhem houdt de gemoederen al geruime tijd bezig en er werd door zowel het JA- als het NEE-kamp fel campagne gevoerd.

Hoofdstelling van het debat (deze stelling moest landelijk als eerste worden besproken) was: Nederland moet worden geregeerd op basis van opiniepeilingen. En dit sloot natuurlijk naadloos aan op de actualiteit in Arnhem.

Gespreksleider Frenk van der Linden sprong hier handig op in en vroeg de aanwezigen of ze “JA” of “NEE” hadden gestemd en waarom. Stadsdichter Jesse Laport droeg daarna een gedicht voor over democratie om de zaal verder op te warmen.  De opgewarmde zaal ging goed en geanimeerd in een kleine twee uur in gesprek over diverse aspecten van de democratie. Links en rechts en alles er tussenin waren vertegenwoordigd in het publiek wat een mooie mix aan argumenten opleverde. Opvallend was ook de variatie in leeftijd en mensen, van studenten tot gepensioneerden.

Kortom, een goede avond in het centrum van de Provincie! En Arnhem leest verder…

  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg