Studiekringen laten ouderen stralen

Jan te BokkelHet is fantastisch om te zien wat er gebeurt met mensen die deelnemen aan de Studiekringen50plus’, zo begint Jan te Bokkel enthousiast zijn verhaal als hem gevraagd wordt waarom hij al een tweetal van deze studiekringen opzette. Doel van de Studiekringen50plus is dat ouderen hun kennis en uitdagingen delen en dit samen vormgeven. Het mooie is dat ze met aandacht voor elkaar en het uitwisselen van tips het gevoel hebben mee te tellen in de maatschappij.       

Doorzettingsvermogen

Jan te Bokkel (62 jaar) is consulent bij Bibliotheek Hardenberg en heeft de studiekringen in Hardenberg en Dedemsvaart opgezet. ‘Om een levensvatbare Studiekring op te zetten heb je minimaal 8–10 personen nodig. Via persberichten en informatiebijeenkomsten, maar ook door ambassadeurs in te zetten hebben we bekend gemaakt dat we wilden starten. Vervolgens heb je wel wat doorzettingsvermogen nodig om de groep bij elkaar te krijgen. Goed als je dat, zoals in mijn geval, samen met iemand kunt doen. Ik heb het samen opgepakt met Coby Klomp (Gerontoloog en Sociaal werker bij De Stuw in Hardenberg). De ondersteuning vanuit Rijnbrink en het Platform Studiekringen50plus was erg welkom.

Een boost zelfvertrouwen

’Het werkt heel goed als de groep zelf onderwerpen aandraagt. Leg deze vooral niet op. Je wilt namelijk echt aansluiten bij hun behoeften. Gezamenlijk spreken we het programma af. De opzet is dat ze zelf een onderwerp presenteren in hun eigen groep. In gezamenlijk overleg regelen we vervolgens een spreker. Het komt ook vaak voor dat een studiekringlid de kennis zó enthousiast en interessant overdraagt, dat ze herhaald kan worden voor het algemeen publiek in de Bibliotheek. Dan zie je het zelfvertrouwen van de studiekringleden groeien, ze stralen!‘

Jan geeft aan: ‘Bij hun (zelf)studie kunnen ze heel mooi de collectie (media) van de bibliotheek gebruiken. Als ze graag kopieën uit de boeken willen maken, laat dat toe of maak er laagdrempelige afspraken over. Kortom: zorg dat de studiekringen zich thuis voelen in de bibliotheek en optimaal gebruik kunnen maken van de faciliteiten’.

Ambassadeurs voor de Bibliotheek

‘Je kunt de studiekringleden actief uitnodigen in de al georganiseerde workshops en trainingen digitale vaardigheden. Dat is een bijkomend voordeel voor de Bibliotheken. Op die manier vorm je een actieve community van ouderen die hun cognitieve uitdagingen delen en samen met de Bibliotheek vormgeven. En zo worden ze (onbewust) ambassadeurs van de Bibliotheek.’

Ondersteuning

Rijnbrink werkt nauw samen met het Platform Studiekringen50plus en Spectrum Gelderland. Het Platform bestaat uit een tiental actieve studiekringleden die met veel enthousiasme hun ervaringen delen over hoe een studiekring in zijn werk gaat. De ondersteuning van Rijnbrink en het Platform in de voorfase is:

 • informatie geven
 • training train-de-begeleider
 • ondersteuning informatiebijeenkomst
 • coaching tijdens eerste twee studiekringbijeenkomstenAls de studiekring gestart is:

Als de studiekring gestart is:

 • jaarlijkse ontmoetingsdag
 • training gespreksleiders
 • publiciteit en PR, o.a. via website

Meer informatie?

Wil je meer informatie of hulp bij het opzetten van een Studiekring50plus in jouw Bibliotheek? Meer informatie bij yvonne.sinkeldam@rijnbrink.nl tel: 06-10990728.

Kijk ook eens op www.studiekringen50plus.nl.

 • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
 • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
 • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
 • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
 • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg