Uitnodiging conferentie Gelderland Geletterd 7 december

 

JosanMeijers'Hoe kan het dat in onze maatschappij één op de tien mensen moeite heeft met lezen en schrijven? Dit probleem raakt alle aspecten van iemands leven. Maar het is ook van invloed op de hele samenleving. Het is een taak van ons allemaal om dit bespreekbaar te maken en de deur open te zetten naar hulp. Met de gezamenlijke Gelderse aanpak Laaggeletterdheid zetten alle partijen zich in om hiervoor oplossingen te vinden. Iedereen heeft recht op goed kunnen lezen en schrijven!’
Josan Meijers, Gedeputeerde Provincie Gelderland

Op 7 december kijken we naar de effecten van onze gezamenlijke inzet, succesfactoren, nieuwe initiatieven en manieren van samenwerking. We komen samen met onze partners in actie om laaggeletterdheid in Gelderland aan te pakken. Graag nodigen wij je uit voor de conferentie Gelderland Geletterd! 

Meld je aan

 Het programma:

 • Keynote Gebruik alle kennis over Laaggeletterdheid
  door Prof. Dr. Maurice de Greef

  De Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Brussel hebben de afgelopen jaren diverse onderzoeken gedaan rondom laaggeletterdheid. Hierbij is in kaart gebracht wanneer projecten een grotere kans van slagen hebben. Resultaat is een succeslijst waaraan projecten moeten voldoen om succes te kunnen garanderen. Prof. Dr. Maurice de Greef neemt ons mee in hoe wij hier in Gelderland van kunnen profiteren. 
 • Deelsessies Lokale successen en provinciale campagne

  1. BIJBLIJVEN IN BRONCKHORST | onderzoek en de 'Ik wil ook!' roadshow 
  door Wieb Broekhuijsen, Bibliotheek West Achterhoek  en Laurie de Zwart, Rijnbrink

  Bronckhorst is een vergrijsde gemeente, waar bijna 34% van de inwoners ouder is dan 55 jaar. Het bezoek aan zorgverleners levert soms problemen op door de grote afstanden. Insteek van dit project NT1’ers bereiken door in te zetten op digitale vaardigheden, met behulp van alternatieve middelen en door inzet van een rolmodel. Met de "Ik wil ook!' roadshow is geprobeerd op alternatieve wijze de doelgroep te trekken  waarbij Tante Rikie van de Zwarte Cross fungeerde als rolmodel. Het doel was om ouderen te motiveren een eerste stap te zetten bij het aanleren van digitale vaardigheden.


  2. TAAL & WERK | samenwerken met bedrijven, hoe doe je dat? 
  door Hetty van de Weg-Hendriksen, Bibliotheek Noord Veluwe en Roel Zuidhof, Bibliotheek Nijkerk

  Voor bedrijven op de Veluwe is met Taalfit in de rol van taalaanbieder een project gestart waarbij in de bedrijven zelf, op locatie, een trainer van Taalfit een taalcursus organiseert voor het bedrijf. Taalfit ontzorgt daarmee het bedrijf, wat enorm positief gewaardeerd wordt. Het bedrijf ziet daarnaast het belang en de voordelen van een betere beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer. “Taalfit draagt bij aan een beter product voor de consument”. In deze sessie wordt ingezoomd op hoe je relatie opbouwt met het bedrijfsleven. Waar en op welke punten vind je elkaar, wat zijn de succesfactoren voor een goede samenwerking?

  3. WIE ZIJN WESLEY, FATIMA, GERARD EN ELLY? | aanpak bereik NT1'ers
  door Marian Janssen-de Goede, Zet een Punt... 

  Laaggeletterden (beter) leren lezen en schrijven, rekenen of digitaal vaardiger maken. Het lijkt een simpele doelstelling, maar dat is het niet. Marian Janssen-de Goede bracht de doelgroep in beeld en laat zien wie deze mensen zijn en waar we ze vinden. Provincie Gelderland vertelt vervolgens hoe zij deze kennis gebruikt hebben in de provinciale campagne.

  4. KRACHTIGE STURING EN GEDREVEN UITVOERING
  door Bert van Swam, gemeente West Maas en Waal

  In de gemeente West Maas en Waal is het Digi-Taalhuis succesvol in de aanpak van laaggeletterdheid. Hoe krijg je als gemeente hiervoor de handen op elkaar? En hoe zorgen wij voor blijvende energie in de samenwerking? Bert van Swam zoomt in op de overwonnen uitdagingen en de uitdagingen die er nog liggen.

 • Keynote  Samenwerken aan Laaggeletterdheid 
  door Jos Debeij (Koninklijke Bibliotheek), Arjan Beune (Stichting Lezen & Schrijven)

  Samenwerken rond de Gelderse provinciale aanpak Laaggeletterdheid met Nederlands als moedertaal. Dat betekent niet alleen samenwerken op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, maar ook samenwerking zoeken in de breedte met de gemeente, Bibliotheek, onderwijs, werkgevers, zorgorganisaties als partner en met andere, soms nieuwe partijen, uit het sociaal domein.

Voor wie?

De conferentie Gelderland Geletterd! is interessant voor:

 • Iedereen die zich inzet voor het thema Laaggeletterdheid, zoals: wethouders, beleidsmedewerkers, gemeenteambtenaren, regiocoördinatoren, taalregisseurs, bibliotheekmedewerkers. 
 • Samenwerkingspartners, zoals: ondernemers, bedrijven, onderwijs, partners in het sociaal domein, lokale taalaanbieders. 

Praktische informatie

Datum:  vrijdag 7 december 2018
Tijd:      12:30 - 16:30 uur
Locatie: Provinciehuis Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem