Zomerlezen en andere vakantie-activiteiten in Gelderse Bibliotheken

Zomerlezen en andere vakantie-activiteiten in Gelderse Bibliotheken

Uit een peiling van Squla (2012) bleek dat 94 procent van de leerkrachten in het primair onderwijs (PO) na de zomervakantie een terugval in niveau ziet bij de leerlingen. In verschillende wetenschappelijke onderzoeken is deze zogenoemde zomerdip aangetoond.

Diverse bibliotheken organiseren in de zomervakanties activiteiten gericht op leesplezier en leesbevordering voor de jeugd. Het doel van deze activiteiten is te voorkomen dat er een zomerdip ontstaat in het leesniveau. Dat kan door te zorgen dat er continue aandacht is voor leesbevordering in gezinnen. Bovenal moet het leuk zijn om aan deze activiteiten in de Bibliotheek mee te doen en moeten ze voor iedereen toegankelijk zijn.

Activiteiten verzamelen
In 2018 is door Rijnbrink een inventarisatie uitgevoerd onder Gelderse Bibliotheken. Doel is de (zomer)vakantieprogramma’s met elkaar te delen, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Het gaat om activiteiten met een structureel karakter, die gericht zijn op leesplezier en leesbevordering (en/of digitale vaardigheden). In bijgaande publicatie zijn de gevonden voorbeelden en programma’s verzameld en uitgelicht. We hopen dat dit bijdraagt aan nog meer vakantieactiviteiten in de Bibliotheken.

Lees het magazine.