Nieuwe projecten rondom laaggeletterdheid en innovatie

Nieuwe projecten rondom laaggeletterdheid en innovatie

Binnen het Gelders Bibliotheek Netwerk wordt op vele fronten gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van innovatie. Deze thema's krijgen nu een extra impuls doordat de bibliotheken, met behulp van subsidie van de Provincie Gelderland, 28 nieuwe projecten zijn gestart. De komende jaren zullen er meer projecten van start gaan. Kijk hier voor alle projecten.

De provincie stelt gedurende drie jaar, ieder jaar €600.000 subsidie beschikbaar aan de Vereniging Samenwerkende Bibliotheken (SGB) voor de thema’s ‘laaggeletterdheid’ en innovatie

Laaggeletterdheid

In samenwerking met partners wordt actief ingezet op: 

 • het vergroten en uitbreiden van de vindplaatsen van laaggeletterden in Gelderland;
 • het vergroten van de bewustwording m.b.t. laaggeletterdheid bij organisaties en daarmee ook het verbeteren van herkenning van laaggeletterdheid;
 • het vergroten van de herkenning en erkenning bij alle Gelderlanders om daarmee meer begrip en draagvlak te creëren als het gaat om laaggeletterdheid in Gelderland.

Dit leidt op termijn tot:

 • meer mensen uit de NT1-doelgroepen in beeld eind 2020;
 • het ontstaan of versterken van lokale taalsamenwerking(en);
 • grotere sociale participatie van deelnemers;
 • verankerde activiteiten en inventarisatie van noodzakelijke vervolgstappen.

Innovatie: aan de slag met 21ste eeuwse vaardigheden

De SGB heeft er voor gekozen om in te zetten op het thema ‘21ste eeuwse vaardigheden. Het doel is om vanuit de bibliotheeksector een veranderingsproces in gang te zetten waarbij innovatie een speerpunt is van het beleid. Dat leidt tot de volgende resultaten: 

 • een actueel en op de doelgroep aansluitende dienstverlening van bibliotheken op het gebied van 21ste-eeuwse vaardigheden;
 • een uitgebreider producten- en dienstenaanbod met betrekking tot 21ste-eeuwse vaardigheden;
 • bekwame medewerkers die een bijdrage leveren aan nieuwe en doorontwikkelde dienstverlening;
 • doorontwikkeling en beheer zodat bibliotheken in staat zijn de dienstverlening structureel te vernieuwen.

De Bibliotheken kunnen bij de SGB, via een aanvraagproces, subsidie aanvragen om projecten te starten. De aanvragen worden beoordeeld door een toetsingscommissie aan de hand van met de Provincie afgestemde toetsingscriteria.
In het najaar van 2018 zijn er drie aanvraagrondes geweest. Er is subsidie toegekend aan 28 projecten, waarvan 16 op het gebied van laaggeletterdheid en 12 op het gebeid van innovatie. Nagenoeg alle bibliotheken zijn betrokken. Ook zijn er verschillende projecten opgestart waarin bibliotheken samenwerken, zoals projecten van de Achterhoekse bibliotheken en van de Veluwse bibliotheken

Subsidie in 2019
Ook in 2019 is er subsidie beschikbaar en zullen er nieuwe aanvraagrondes worden gehouden, waarna nog meer mooie nieuwe projecten gestart kunnen worden.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Michael Smit.