Gelders Bibliotheekprogramma: activiteiten 2019

Sinds 2017 werken we binnen het Gelders bibliotheeknetwerk (de Bibliotheken, Rijnbrink en de SSB) met het programma ‘Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken’. Dit programma loopt ook in 2019 door. Voor dit jaar zijn de speerpunten aangepast en zijn er weer (nieuwe) activiteiten gepland.  

Binnen het programma werken de Bibliotheken met ondersteuning van Rijnbrink en financiering van de Provincie Gelderland aan het realiseren van verschillende doelen om uiteindelijk bij te dragen aan het realiseren van maatschappelijke educatieve Bibliotheken in Gelderland. Er zijn verschillende soorten activiteiten die al dan niet projectmatige worden uitgevoerd: - lokale, individuele ondersteuning van Bibliotheken;

  • innovatie- en doorontwikkelingsprojecten, waarbij meerdere Bibliotheken betrokken zijn;
  • activiteiten gericht op afstemming en kennisuitwisseling tussen het landelijke en;
  • provinciale niveau;
  • activiteiten rondom leren en ontwikkelen;
  • reguliere ondersteunings – en beheeractiviteiten (bijv. ondersteuning Boekstart Voorleesexpress). 

Het programma bestaat uit vier programmalijnen die zijn gebaseerd op de vier thema’s van de landelijke innovatie-agenda:

  • Jeugd & Onderwijs (coördinatie Iris Meuleman);
  • Participatie & Zelfredzaamheid (coördinatie Nicoline Hendriks);
  • Persoonlijke Ontwikkeling(coördinatie Bart van Bergen);
  • Veranderen & verbreden van de klassieke bibliotheek (coördinatie Ildiko van Veldhuizen).

Het plan wordt uitgevoerd in afstemming met de Bibliotheken via zogenaamde regiegroepen, klankbordgroepen, werkgroepen, bilateraal overleg etc. Bekijk het plan voor de doelen, speerpunten en projecten/activiteiten per programmalijnen/thema’s of neem contact op met een van de coördinatoren voor meer informatie.  

Voor het uitgebreide programmaplan en vragen over het programma, neem contact op met  netwerkmanager Michael Smit.