Zestien projecten van het Kennisplatform Gelderland Geletterd gestart

Zestien projecten van het Kennisplatform Gelderland Geletterd gestart

De startsessie van het Kennisplatform Gelderland Geletterd was op dinsdag 5 februari. Inmiddels zijn zestien projecten gestart of hebben binnenkort de kick-off. Een overzicht. 
En: nog plekken vrij voor de Masterclass Hoger Bereik NT1 op 11 april.

Het kennisplatform Gelderland Geletterd brengt kennis en ervaring van Gelderse partners bij elkaar en zorgt voor uitwisseling tussen de projecten in de diverse regio’s. Hier wordt ook landelijke kennis en ervaring ingebracht en worden de Gelderse partners geïnspireerd voor hun lokale en regionale uitvoeringspraktijk. Hierdoor hoeft er in de projecten niet zelf het ‘wiel’ te worden uitgevonden.

Het Gelders plan van aanpak Bibliotheken en Laaggeletterdheid in een notendop:

  1. Doelstelling is om vanuit de bibliotheeksector in samenwerking met partners, zoals gemeenten, onderwijs, zorgorganisaties, werkgevers meer laaggeletterden met Nederlands als moedertaal in Gelderland te vinden, te bereiken en te ondersteunen.
  2. Daarnaast is het doel om de bewustwording en daarmee ook de herkenbaarheid over/van laaggeletterdheid bij bedrijven en organisaties te vergroten.
  3. Tenslotte is het van belang om de herkenning en erkenning bij inwoners van Gelderland te vergroten voor het verkrijgen van meer begrip en draagvlak voor laaggeletterdheid in Gelderland.

Tijdens de startbijeenkomst maakten de deelnemers – projectleiders van de ingediende projecten Laaggeletterdheid van de SGB en betrokkenen bij het Gelders plan van aanpak Bibliotheken en Laaggeletterdheid - kennis met elkaars projecten. Verder stond op de agenda:

Monitoring
Maurice de Greef voert namens Maastricht University de monitoring van de projectresultaten uit. De resultaten worden later in beeld gebracht, zodat successen benoemd en gedeeld kunnen worden. De centrale vraag voor de monitoring is of er meer laaggeletterden worden bereikt. Welke activiteiten zijn er in Gelderland effectief? En wat is de output en impact van de activiteiten? De volgende bijeenkomst vindt plaats op 11 april.

Kosteloze masterclass 'Hoger Bereik NT1'
Ben je net gestart met één van de lokale projecten Gelderland Geletterd of al een eind op weg? Of werk je op een andere manier aan het hoger bereik van NT1? Samen met projectpartners ben je van harte welkom om deel te nemen aan deze uitdagende masterclass Hoger bereik NT1. Jouw project staat als casus centraal. Kom op 11 april kennismaken met de tools uit de Strategiekit Hoger Bereik en met het iteratief werken.
Er is  geen bijdrage verschuldigd voor deze masterclass, georganiseerd door het Kennisplatform Gelderland Geletterd.

Het Kennisplatform Gelderland Geletterd is een programmaonderdeel van het Gelders plan van aanpak Bibliotheken en Laaggeletterdheid. Dit plan is opgesteld in een samenwerking tussen de Provincie Gelderland, het Gelders Bibliotheek Netwerk, Stichting Lezen en Schrijven en Rijnbrink.