Verslag themabijeenkomst VoorleesExpress - meertaligheid

Verslag themabijeenkomst VoorleesExpress - meertaligheid

Veel gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress hebben een andere thuistaal. Om deze reden was er op 13 mei in Bibliotheek Deventer de eerste gezamenlijke themabijeenkomst van VoorleesExpress Overijssel en Gelderland rondom het thema meertaligheid. Tijdens deze bijeenkomst werd dieper ingegaan op wat meertaligheid betekent voor de taalontwikkeling van kinderen en op welke manier projectleiders en voorleesvrijwilligers nieuwkomersgezinnen nog beter kunnen bereiken en ondersteunen. Lees het verslag van Anneke Kokkeler.

Vluchten voor meertaligheid kan niet meer
Zeki Arslan, onderwijskundige en voorzitter van het Platform Sociale Binding, hield een overtuigend en bevlogen pleidooi om de thuistaal weer te gaan herwaarderen. Hij nam ons mee in de demografische ontwikkelingen in Nederland en stelde dat wij alleen maar meertaliger worden. Echter, vanuit overheidsbeleid is er nauwelijks meer aandacht voor meertaligheid binnen het onderwijs. Hierdoor is er veel informeel taalonderwijs ontstaan die georganiseerd wordt binnen de eigen gemeenschap.

Zeki stelt dat een dergelijke houding ons als samenleving op achterstand heeft gezet ten aanzien van meertaligheid op de lange termijn. Er wordt onderschat dat aandacht voor meertaligheid ook bijdraagt aan het leren van Nederlands. Het is daarom belangrijk om binnen het onderwijs meer aandacht te hebben voor de thuistaal van kinderen. Volgens Zeki kan de VoorleesExpress – en breder gezien de bibliotheek –die verandering stimuleren. Wij, als publieke voorziening kunnen onder andere het basisonderwijs hierin ondersteunen.

Meertalige collectie en de (voor)leescultuur in Syrische gezinnen
Marjan Teesink is leesconsulent bij Rijnbrink en gaf een inkijkje in de meertalige collectie met kinder- en jeugdboeken in het Arabisch, Pools en (later) Turks, die binnenkort via NBD Biblion beschikbaar komt! Ook is besproken hoe de collectie en digitale prentenboeken van De Voorleeshoek en Bereslim, het meertalige platform Langaroo en International Children’s Library ingezet kunnen worden. Meer informatie: lees het artikel Meertalige collectie kinderboeken voor nieuwkomersgezinnen.

Samer Al-Kadri, oprichter van Pages Bookstore & Café en uitgever van (Arabische) kinderboeken, gaf in deze sessie uitleg over de (voor)leescultuur in Syrische gezinnen. Hij vertelde dat er geen (voor)leescultuur aanwezig is, omdat het niet van belang wordt geacht. Samer stelt dat we de nieuwe generatie hier in Nederland nodig hebben om voorlezen weer meer te gaan waarderen. Hij pleit er daarom voor dat we moeten inzetten op het plezier beleven! Bijvoorbeeld met ouder-kind activiteiten en leesbevorderingsactiviteiten in de Bibliotheek. In het Nederlands dan wel in de thuistaal: als er maar aandacht is voor het (voor)lezen!

Het belang van voorlezen aan (meertalige) kinderen
Folkert Kuiken, bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid aan de Universiteit van Amsterdam, ging in op de voor- en nadelen van meertaligheid, op het belang van (voor)lezen en het effect daarvan voor de taalontwikkeling. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een meertalige opvoeding meerdere voordelen heeft. Een belangrijke voorwaarde is dat er veel taalaanbod is in het Nederlands én de thuistaal en op een goed niveau beheerst wordt. Dit betekent voldoende interactie tussen ouder-kind (taalbegeleidend handelen), het stellen van stimulerende vragen (Hoe komt het dat..?), veel voorlezen en het geven van goede feedback (modeling: d.m.v. voordoen). Mits de taal voldoende beheerst wordt, maakt het niet uit in welke taal er voorgelezen wordt. Het belangrijkst is het voorlezen zelf!

Bekijk de presentaties op Bieb tot Bieb: groep VoorleesExpress Overijssel & Gelderland. Voor meer informatie over de VoorleesExpress, neem contact op met Karien van Buuren. Wil je meer weten over de meertalige collectie, mail naar Marjan Teesink.

Aanwezigen bijeenkomst meertaligheidJPG

De aanwezigen tijdens de bijeenkomst op 13 mei in de Bibliotheek Deventer.