Bijeenkomst Open de Dialoog

Bijeenkomst Open de Dialoog

Binnen bibliotheken wordt wat af georganiseerd: van workshops, bijeenkomsten, lezingen tot ronde-tafelgesprekken. Voorbereiding is het halve werk, maar hoe zorg je dat je grip hebt op de effectiviteit en energie van de bijeenkomst? Binnen het netwerk van Gelderse bibliotheken was er daarom een workshop Open de Dialoog van het bureau 2KNOWHOW. Onder lees je de belangrijkste conclusies en vind je handige tips en tools.

  • De insteek van de workshop is praktisch. Bijvoorbeeld: hoe kun je het gesprek ‘openen’ binnen het programma?  
  • Een belangrijke les: al je acties hebben effect op het gedrag van je deelnemers. Ga dan ook uit van het doel en het gewenste gedrag en probeer daarop interventies te organiseren. Wat doet dat met jezelf?
  • Vaak schiet je te snel voorbij de focus/het doel van de bijeenkomst. Als je daar iets meer tijd en aandacht aan besteedt, zit je programma veel steviger in elkaar.
  • Gedrag is zichtbaar. Emoties/behoeften/overtuigingen zijn dat niet. En dat heeft invloed op gedrag. De onderstroom van gedachten en gevoelens op het gedrag dat mensen vertonen is sterk.
  • Vooral de interventiedriehoek en de Learning Chain zijn logische, simpele en aansprekende vormen.

Bekijk de voorbereidingsvragen, het bouwplan voor bijeenkomsten, de Learning Chain en de Interventiedriehoek.
Het bureau 2KNOWHOW ontwikkelden ook ‘het groot werkvormenboek’ (1 en 2).

Mocht je de bijeenkomst gemist hebben en toch graag een keer willen meemaken? In overleg kan er een nieuwe workshop georganiseerd worden. Neem daarvoor contact op met Ildiko van Veldhuizen.

  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg