Doorontwikkeling open studiecentrum bij Cultura

Cultura wil haar digiTaalhuis uitbouwen met een open studiecentrum, dat zich richt op de burgers die vallen binnen de doelgroepen NT1 en NT2. Het open studiecentrum is een plaats waarin deze burgers, zelfstandig of onder begeleiding van geschoolde vrijwilligers, aan de slag kunnen gaan met beschikbare materialen.

Met de bezoekers wordt gesproken over wat ze willen leren, waar ze naar toe willen, wat ze willen bereiken, waar ze op hun plaats zijn en waar Cultura bij kan helpen. Dat laatste kan informeel via het open studiecentrum en/of via formeel aanbod.

Het open studiecentrum in de huidige vorm kent zijn opstartproblemen, zoals bijvoorbeeld de wachtlijsten, waardoor mensen niet kunnen doorstromen naar het bestaande aanbod. Daarnaast wil men het centrum verder ontwikkelen. bijv. door het in samenwerking met de scholen en kerkgemeenschappen, opzetten van resultaatgericht digitaal aanbod.

De komende periode wil Cultura verder werken aan de opzet en (door)ontwikkeling van het open studiecentrum. Cultura heeft Rijnbrink gevraagd hierbij te ondersteunen in de vorm van concreet advies en in de rol van sparringpartner. Rijnbrink brengt kennis en ervaring in vanuit (en legt verbindingen met) andere partijen/netwerken. 

Meer weten? Neem contact op met Nicoline Hendriks, Rijnbrink via Nicoline.Hendriks@rijnbrink.nl

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van Lokaal Samenspel in Gelderland. Onder deze noemer werkt Rijnbrink als ketenpartner mee aan lokale vraagstukken van bibliotheken. Zo bouwen wij samen aan een vaardiger, creatiever en slimmer Gelderland.