Direct naar de inhoud

‘Zo binnen, zo buiten’ | Bibliotheek Wijchen

wijchen logo lang rgb kleinDe Bibliotheek Wijchen wil de ontwikkeling van meedoen, meemaken, inspireren kracht bijzetten de komende jaren. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat medewerkers ‘zo binnen, zo buiten’ kunnen uitdragen, waarbij gedacht en gehandeld wordt vanuit het gedachtengoed van meervoudige intelligentie. Rijnbrink ondersteunt de Bibliotheek bij een samenhangende ontwikkeling van het gedachtegoed in alle facetten: zowel op strategisch als op uitvoerend niveau.

In co-productie met Rijnbrink wordt een overkoepelende en innovatieve werkwijze ingezet voor alle programmalijnen. Een werkwijze waarin bibliotheekmedewerkers samenwerken met gebruikers en inwoners. Het doel is om tot nieuwe programma’s en diensten te komen die enerzijds een antwoord vormen op de lokale behoefte in de diverse kernen van Wijchen. En die anderzijds de inwoners als samenwerkingspartner verbindt aan de (programmering van) de Bibliotheek. Een werkwijze die zal ingrijpen op processen in de organisatie en duurzaam in het functioneren van de Bibliotheek Wijchen zal worden verankerd. Deze werkwijze zal uiteindelijk de rode draad vormen van een vernieuwd meerjarenbeleidsplan.

 Meer weten?
Neem contact op met Anja Kaashoek anja.kaashoek@bibliotheek-wijchen.nl of Pauline Poland  pauline.poland@rijnbrink.nl

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van Lokaal Samenspel in Gelderland. Onder deze noemer werkt Rijnbrink als ketenpartner mee aan lokale vraagstukken van bibliotheken. Zo bouwen wij samen aan een vaardiger, creatiever en slimmer Gelderland.