Samen werken aan de sociaal-educatieve kaart in de gemeente Arnhem

Samen werken aan de sociaal-educatieve kaart in de gemeente Arnhem

Binnen de gemeente Arnhem is er een mooie samenwerking op het gebied van laaggeletterdheid ontstaan. Gonneke Bennes is Taalhuiscoördinator in Arnhem en werkt vanuit het kernteam. We interviewen haar over arnhem.hetinformatiepunt.nl.

‘Vanuit de aanpak laaggeletterdheid in Arnhem waren we bezig met een platform waarop professionals en de doelgroep het aanbod basisvaardigheden konden terugvinden. Om zo passend aanbod te vinden en/of makkelijker door te verwijzen.’ Via één van de conferenties van Arnhem 100%Geletterd werd de connectie gelegd tussen Rijnbrink, Rozet en de Taalhuiscoördinator. Dit heeft geresulteerd in deelname van Arnhem aan de landelijke pilot sociaal-educatieve kaart (Het Informatiepunt) van de KB/SPN.

Pilotperiode

Gonneke: ‘De pilotperiode was kort, maar doordat we korte lijnen hebben met onze aanbieders, is de voorbereidende fase goed verlopen. Ik heb de partners via het aanbiedersoverleg geïnformeerd en meegenomen in de ontwikkelingen. En de invoer van de gegevens hebben we in samenwerking met Rozet deels live gedaan tijdens twee inloopmomenten, zodat de organisatie van dichtbij betrokken was. Tijdens de invoer heeft één van de mensen van Rozet het invoerformulier aangepast en verbeterd, waardoor het aanleveren van gegevens voor de organisaties beter verloopt. Doordat we vanuit een pilotfase kwamen, was het daarna vooral afwachten hoe de implementatie verliep. De site is nog niet gelanceerd, we gaan hem nog verbeteren en we zitten nu in de fase waarin we de invoer willen finetunen. Met Rijnbrink en de websiteontwikkelaar gaan we schakelen om de site zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten in Arnhem.’ 

Plannen en verbindingen

Het Informatiepunt Arnhem geeft straks een goed overzicht van aanbod basisvaardigheden voor zowel professionals als voor de doelgroep zelf. Kun je iets vertellen over wat de plannen van de gemeente Arnhem zijn voor de inzet van deze website?

‘Doordat we de sociale kaart aanvliegen vanuit basisvaardigheden/aanpak laaggeletterdheid, is er al een nauwe samenwerking tussen de Gemeente Arnhem en Rozet. De voorbereiding en uitvoer heb ik vanuit mijn rol kunnen afstemmen en opzetten met Rozet en Rijnbrink. Voor de uitbreiding van de site naar een bredere sociale kaart zoek ik met de Gemeente en Rozet naar een evenwicht in enerzijds de integrale aanpak van laaggeletterdheid binnen de beleidsterreinen van de gemeente en anderzijds de ontwikkeling van onder andere het Informatiepunt Digitale Overheid in Rozet. Het is puzzelen, maar moet leiden tot een stevig geheel in plaats van op zichzelf staande initiatieven. Daarbij zijn we voornemens om hier steeds meer verbindingen te leggen met verschillende levensgebieden en de organisaties die daar actief zijn.’

Breed aanvliegen

Heb je tips voor andere organisaties die overwegen een lokale sociaal-educatieve kaart (hetinformatiepunt.nl) te maken?

‘Naar mijn mening is het beschikken over een lokale sociaal-educatieve kaart waardevol voor een gemeente. Maar het is belangrijk om dit breed aan te vliegen binnen de gemeente. Stem af met andere organisaties en gemeente-afdelingen wanneer er al andere versies van een sociaal-educatieve kaart zijn. Vooral om straks niet met meerdere informatiepunten te zitten waarmee je je doel tot duidelijke, laagdrempelige informatievoorziening voorbij streeft.’

Meer informatie

Heb je vragen over de sociaal-educatieve kaart? Stel ze gerust aan anita.vanlierop@rijnbrink.nl of Rob.debie@rijnbrink.nl 

  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg