Lokaal Samenspel | Bibliotheek Wijchen

Lokaal Samenspel | Bibliotheek Wijchen

Op de valreep voor de zomervakanties legden Anja Kaashoek namens de Bibliotheek Wijchen en Tineke van Ham namens Rijnbrink de wederzijdse afspraken vast in het kader van lokaal samenspel.

In samenspraak werken de partners aan een hernieuwde focus en uitwerking van de programmalijnen en een overkoepelend meerjarenbeleidsplan voor de bibliotheek in Wijchen. Als voorbereiding en onderbouwing zijn de beleidsteamleden uit Wijchen en de adviseurs van Rijnbrink in verschillende formaties gestart met kansenscans, een diepere analyse van de mosaic-gegevens en een evaluatie van het bestaande beleidsplan. Het najaar staat in het teken van conclusies en lijnen voor de toekomst. Vanaf 2021 gaan we samen ervaren welke werkvormen passend zijn om de inwoners mee te laten vormgeven aan de bibliotheek in verschillende kernen. Voor beide partijen een leerzaam proces, waarbij ook de verbinding met vergelijkbare ervaringen in andere bibliotheken zal worden gelegd.

Meer weten?
Neem contact op met Anja Kaashoek anja.kaashoek@bibliotheek-wijchen.nl of Pauline Poland  pauline.poland@rijnbrink.nl

lokaal samenspel wijchen2 lokaal samenspel wijchen

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van Lokaal Samenspel in Gelderland. Onder deze noemer werkt Rijnbrink als ketenpartner mee aan lokale vraagstukken van bibliotheken. Zo bouwen wij samen aan een vaardiger, creatiever en slimmer Gelderland.

  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg