Filmpjes & QR code: creatieve oplossing van BoekStartcoaches

Filmpjes & QR code: creatieve oplossing van BoekStartcoaches

In coronatijd was het lastig om zichtbaar te zijn als BoekStartcoach, omdat veel fysieke plekken niet toegankelijk waren. BoekStartcoaches zochten elkaar online op om te overleggen en zijn op zoek gegaan naar alternatieven, zoals ook bij Bibliotheek Rivierenland. Jos Boon is BoekStartcoach bij deze Bibliotheek en vertelt graag meer over hun aanpak.

Snel schakelen
Voor de vijf BoekStartcoaches die werken voor Bibliotheek Rivierenland was het duidelijk dat het werk op het consultatiebureau stil kwam te liggen, naast het werk als lees/mediacoach voor 0-6 jaar in de kinderopvang en de peuterspeelzaal. “Als team 0-6 jaar en team 4-12 jaar hebben we gelijk gekeken wat we het beste konden doen”, vertelt Jos Boon. “Al snel waren we het erover eens dat we in ieder geval een gezamenlijke digitale nieuwsbrief voor ons hele werkgebied (gericht op de kinderopvang en het primair onderwijs) wilden versturen.”

Creatieve brainstorm levert oplossing
Stichting Lezen stelde Bibliotheek Rivierenland de vraag of zij ideeën hadden het BoekStartcoach werk toch een gezicht te geven tijdens het coronavirus. In een korte brainstorm is besloten de koffertjes te laten uitreiken bij het drie maanden consult (consultatiebureau). “Het was wel duidelijk dat we daar iets extra’s bij moesten maken, om de samenwerking van het consultatiebureau en de Bibliotheek duidelijk te maken aan ouders. Een filmpje en QR code was het eerste dat toen op kwam. Ook schreven we een korte instructie voor de assistent van het consultatiebureau, voor tijdens de overhandiging van het koffertje.”

Hilarische momenten
Na het schrijven van de tekst voor het filmpje, zijn we aan de slag gegaan. Maar dat was wel hilarisch, want natuurlijk is het wennen om ineens voor de camera te staan. Je moet denken aan hoe je iets uitspreekt en of je niks vergeten bent. Ik kan je vertellen dat er heel wat filmpjes zijn gemaakt! We vonden het belangrijk dat iedere coach zijn/haar eigen filmpje heeft met dezelfde tekstinhoud, met name voor de herkenbaarheid richting het consultatiebureau.”

Meer digitaal kunnen én durven
De filmpjes en QR code zijn gedeeld met Stichting Lezen en ook op Biebtobieb gezet. Er kwamen veel positieve reacties en vragen binnen. “We zien dat de filmpjes veel zijn bekeken. Maar we hebben nog geen contact gehad met ouders, dus die ervaringen kunnen we helaas nog niet delen.”

Het initiatief heeft een vervolg gekregen. “De koffertjes in de Bibliotheek hebben we ook allemaal voorzien van een QR code met een aangepast filmpje gericht op de Bibliotheek, voor iedere vestiging een herkenbaar beeld. Voor de komende periode hebben we het idee om een boekenlegger te ontwikkelen gericht op verschillende leeftijden (in maanden) met informatie over passende prentenboekjes. Dus weer een filmpje in een QR code. De boekenlegger kan meegegeven worden vanuit het consultatiebureau aan de ouders.”

Klik hier voor een voorbeeld van het filmpje

Dit item is tot stand gekomen door de BoekStartcoaches van Bibliotheek Rivierenland: Anke Hafmans, Joan Romijnders, Frances Sopacua, Ron Strik en Jos Boon.

BoekStartcoach is één van de speerpunten binnen het lopende project ‘Doorontwikkeling BoekStart’ (binnen de lijn Jeugd & Onderwijs). Meer informatie over ‘Doorontwikkeling BoekStart’? Neem contact op met Linda Voortman. 

  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg