Samen voor TAAL in Arnhem

Samen voor TAAL in Arnhem

Samenwerken aan een taalrijke thuisomgeving, dat is waar Rozet, Stichting PAS en gemeente Arnhem subsidie voor hebben aangevraagd bij Tel mee met Taal. De subsidie werd toegekend en in 2018 is het project gestart.

Belangrijke onderdelen

  • Bouwen van een netwerk van voorzieningen rondom kinderen, ouders en taal 
  • BoekStartcoach in het consultatiebureau 
  • Woordenwinkeltjes in de Bibliotheek; aansprekende bijeenkomsten voor peuters en hun ouders rondom een prentenboek
  • Scholing van professionals op gebied van samenwerking met ouders

Praatplaat

De onderdelen van het project zijn in een praatplaat verwerkt. Hierin wordt weergegeven hoe in Arnhem wordt samengewerkt aan de taalontwikkeling van kinderen. De praatplaat wordt gebruikt om met ouders in gesprek te gaan, en elkaar als professional op te zoeken. Bekijk de video waarin Jonathan Simonis van Stichting PAS en Niesje Meijeringh van Rozet vertellen over de samenwerking en het doel.

Samen bereiken we meer!

Begin 2020 hebben de organisaties VGGM, Rozet, Rijnstad, SPA, Skar, Partou, gemeente Arnhem en Stichting PAS de intentie uitgesproken om van de taalrijke thuisomgeving een gezamenlijke prioriteit te maken. Hierbij worden ze ondersteund door Actief Ouderschap. De deelnemers hebben een intentieverklaring getekend waarin zij verklaren om de komende jaren te werken aan het programma Taalrijke thuisomgeving. Hiervoor wordt in Arnhem gewerkt met het programma Thuis in Taal dat in Rotterdam al een aantal jaren met succes draait. Begin 2021 gaan drie leerkringen van start, twee voor kinderopvanglocaties en één voor de overige partners. Om de intentie en inspiratie voor langere periode vast te houden wordt het programma en de werkwijze ook geborgd in het stedelijke beleid. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Niesje Meijeringh, Coördinator BoekStart en dBos bij Rozet.

  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg