Creatieve zoektocht naar IDO-vrijwilligers bij Bibliotheek West-Achterhoek

Creatieve zoektocht naar IDO-vrijwilligers bij Bibliotheek West-Achterhoek

Bibliotheek West-Achterhoek regelt de bezetting van haar Informatiepunten Digitale Overheid op een creatieve manier. Terwijl de Informatiepunten nog niet geopend zijn vanwege de coronamaatregelen, staan de vrijwilligers voor deze IDO’s al wel in de startblokken.

Voor de grootste vestiging van West-Achterhoek, namelijk Doetinchem, heeft Helga Smits, kartrekker IDO, gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers gevonden. Helga vertelt: “Door met een andere bril te kijken naar de bemensing van het IDO kwamen we tot een verrassend inzicht. Bezoekers die om een andere reden de Bibliotheek bezoeken, spreken wij aan of ze zich niet willen inzetten als IDO-vrijwilliger. Met succes. Ook kijken we naar de expertise van de potentiële doelgroep. En dat werkt ook verrassend. Deze kennis kunnen we namelijk goed gebruiken en daar waar mogelijk inzetten bij de beantwoording van vragen die binnenkomen bij het IDO. En dat is een win-win situatie”, geeft Helga aan.

Drie verhalen van gemotiveerde vrijwilligers

Zodra het IDO in Doetinchem de deuren open mag doen, staan vrijwilligers Veronique en Gerrit klaar om de klanten te helpen of door te verwijzen. Helga vertelt over mooie wervingsgesprekken met gemotiveerde vrijwilligers:

“Veronique is enthousiast dat zij haar werkervaring, opgedaan bij een zorgverzekeraar, nu kan benutten om andere mensen te helpen” zegt Helga. “Veronique heeft op dit moment geen werk en ze is blij dat ze haar kennis ook nu kan delen om andere mensen te informeren over de diverse loketten.” Helga benadrukt dat de kennis van Veronique best specialistisch is en verder gaat dan algemene doorverwijzing naar websites. “En dat kunnen we bij het IDO goed gebruiken.”

“Gerrit stapte de Bibliotheek binnen als mogelijke Taalhuisvrijwilliger” vertelt Helga. “Hij gaf tijdens een gesprek aan dat zijn achtergrond ligt bij de juridische afdeling van de gemeente Bronckhorst. Op onze vraag of Gerrit dan niet zijn knowhow wilde inzetten voor het IDO, reageerde Gerrit positief. En weer is er een vrijwilliger gemotiveerd voor een functie bij het nog te openen IDO bij onze Bibliotheek” geeft Helga aan. Gerrit zegt zelf: “Vanaf 1 mei 2020 ging ik met pensioen. Dit geeft tijd om andere zaken op te pakken. Vanuit mijn 45-jarig dienstverband bij de overheid weet ik dat -door de voortschrijdende digitalisering- het voor mensen best lastig kan zijn om op deze wijze contact met de overheid te krijgen en om dit goed te doen. Met mijn achtergrond denk ik dat ik een bijdrage kan leveren om mensen hierin enigszins wegwijs te maken.”

Als laatste vertelt Helga het bijzondere verhaal van vrijwilliger Mouhamed. ”Mouhamed is een hoogopgeleide Syriër. In Syrië was hij tandarts. Mouhamed heeft een brede interesse in de Nederlandse maatschappij. Inmiddels is hij ingeburgerd en enthousiast om andere mensen op weg te helpen. Hij bezocht de Bibliotheek voor een Klik en Tik-cursus, maar uit een gesprek bleek dat hij ook interesse had voor een vrijwilligersfunctie bij het IDO”, geeft Helga aan. “Helaas is het niet zover gekomen. Inmiddels heeft Mouhamed een betaalde baan bij een boekhandel en start hij binnenkort met een accreditatie-opleiding om zijn oude beroep als tandarts ook in Nederland op te pakken. Voor vrijwilligerswerk bij het IDO is begrijpelijk geen tijd meer. Jammer voor het IDO, maar fijn voor Mouhamed. Wij gunnen hem een succesvolle carrière!” zegt Helga.

Wat er aan vooraf ging

“Wij kunnen om financiële redenen geen eigen personeel vrij maken voor het IDO. Daarom gingen we op zoek naar een andere invulling. Samen met onze vrijwilligerscoördinator, de Taalhuiscoördinator en de Stichting Stadskamer Doetinchem vormen wij een Denktank. Hier is het idee ontstaan om gebruik te maken van vrijwilligers voor de bezetting van het IDO. Er is veel gesproken over de ideale situatie waarbij vrijwilligers de medewerkers van de Bibliotheek zoveel mogelijk ondersteunen. Gelijkwaardigheid en het creëren van draagvlak voor de IDO-bezetting zijn daarbij continu belangrijke speerpunten geweest. Het is fijn dat de kennis van de vrijwilligers is opgedaan door praktijkervaring. De e-learning ‘IDO-medewerker’ is inmiddels door deze vrijwilligers afgerond. Mooi is ook de gedachte dat mensen uit de potentiële doelgroep statushouders op weg helpen met (digitale) overheidszaken. Een mooie samenkomst van participatie en integratie!  “Nadelen zijn er ook,” benoemt Helga eerlijk. ”Er kunnen vrijwilligers afvallen omdat zij niet meer beschikbaar (mogen) zijn, door bijvoorbeeld de sollicitatieverplichting vanuit het UWV. Of er zijn andere (privé-) redenen om te stoppen met vrijwilligerswerk.” 

Er gaat niets boven persoonlijk contact

Helga hoopt van harte dat de bibliotheken snel weer open mogen. “Want”, zo zegt Helga. “er gaat niets boven een persoonlijk gesprek tijdens het inloopspreekuur met een ‘warme’ doorverwijzing. Hulp door persoonlijk contact staat op nummer één bij het IDO in West-Achterhoek.”

  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg