Help mensen met (digi)taal door samen te werken met Randstad

Help mensen met (digi)taal door samen te werken met Randstad

Werk is belangrijk in het leven van veel mensen. Niet alleen financieel gezien, maar het draagt bij aan je ontwikkeling en identiteit, het geeft plezier en zelfvertrouwen. Als je denkt aan Randstad, dan denk je al snel aan het uitzendbureau. Ze koppelt werkgevers en werkzoekenden aan elkaar. Wat minder bekend is, is dat de missie van Randstad in veel opzichten overeenkomt met die van de Bibliotheek. ‘Door (lokaal) samen te werken kunnen we mensen die moeite hebben met (digi)taal beter bereiken en helpen’, vertelt Ellen Peters, senior intercedent bij Randstad.

‘Net als de Bibliotheek zetten wij in op leren en ontwikkelen. Dat doen we onder andere met Randstad Boost; een platform met opleidingen, trainingen en coaching. Ook ons maatschappelijk beleid is er op gericht dat mensen zich ontplooien vanuit werk. We werken samen met organisaties die een bijdrage leveren aan de toegang tot werk.’

Belangrijke vindplaats

Ellen: ‘Wij spreken regelmatig mensen die al voor ons werken en baat hebben bij het verbeteren van hun (digi)taalvaardigheden of rekenvaardigheden. Ook zijn er sollicitanten die we nu nog niet aan een baan kunnen helpen, omdat deze vaardigheden op dit moment nog niet voldoende zijn. Deze mensen komen zelf niet zo snel in een Bibliotheek of bij een Taalhuis. We kunnen dus een belangrijke rol spelen in het signaleren van deze mensen. Door samen te werken met de Bibliotheek kunnen we ze goed doorverwijzen en daarmee beter helpen’.

Hoe ziet zo’n samenwerking eruit?

‘We geloven in een warme doorverwijzing die vanuit vertrouwen en betrokkenheid van de intercedent aangeboden wordt. Daarom is het belangrijk om korte lijnen met elkaar te hebben. Als een Bibliotheek of Taalhuis geïnteresseerd is in een samenwerking, breng ik ze in contact met een onderdeel van Randstad dat goed lijkt te passen en lokaal actief is. Tijdens het eerste verkennende gesprek zetten we de koers uit en daarna kunnen ze samen afspraken maken over wat voor hen prettig werkt. Doordat de intercedent weet wat de Bibliotheek of het Taalhuis te bieden heeft kunnen we de mensen op een goede manier doorverwijzen. We zitten nu echt nog in de pilotfase. Nu de Taalhuizen ook weer echt open zijn kunnen we weer vooruit!’, vertelt Ellen.

De eerste successen bij Staphorst en Stadkamer

‘Op verschillende plekken in het land, bijvoorbeeld in Den Haag en in Staphorst zijn de eerste mensen al doorverwezen naar de Bibliotheek. En met succes! Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de taalvaardigheden op een manier die bij de taalvrager past. Uiteraard houden we hier contact om weer nieuwe ervaringen op te doen en met het netwerk te delen. Stadkamer Zwolle heeft inmiddels ook kennis gemaakt met Randstad. Daar zijn we met een vestiging van Randstad in een groot bedrijf gevestigd. We verkennen met Stadkamer wat we kunnen doen voor de medewerkers die er werken via Randstad en voor de eigen medewerkers van het bedrijf. Naast deze lokale voorbeelden hebben we een animatie laten maken. Dit filmpje maakt laagtaalvaardige flexwerkers bekend met de mogelijkheden in de bieb, om zo de kansen op een baan te vergroten’.

Een wereld te winnen

‘De Bibliotheek staat voor de opgave een bijdrage te leveren aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Hoe breder je bereik, hoe meer kans deze opgave te realiseren. Veel bibliotheken werken al samen met verschillende partijen, maar is nog een wereld te winnen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met z'n allen veel meer kunnen dan alleen. Wie weet vinden wij elkaar! Voel je vrij om contact op te nemen en de mogelijkheden samen te onderzoeken.’ 

Ook samenwerken met Randstad? Neem hiervoor contact op met Hanneke Schut.