Maak meer impact met jouw project!

Maak meer impact met jouw project!

Zoek jij ook naar een methode binnen jouw projecten die echt werkt? De PMC methode – ofwel Projectmatig Creëren - helpt in kennis en vaardigheden om projecten concreet, efficiënt en effectief op te pakken. Het model is een handige kapstok voor zowel afgebakende praktische projecten als meer omvangrijke projecten. In september start een driedaagse training over de PMC-methode via de Bibliotheek Campus.

Meld je aan!

Waarom meedoen?
In iedere Bibliotheek wordt gewerkt aan projecten. Sommige projecten lopen al wat langer, anderen worden opgestart om aan de slag te gaan met één van de maatschappelijke opgaven. Hoe een project wordt aangepakt, kan veel verschil maken voor het resultaat. In de praktijk is het echter vaak zoeken naar de juiste werkwijze. Want hoe werk je goed en efficiënt samen, bereik je de gewenste doelen en resultaten op een manier die ook past bij de mensen die het project uitvoeren of voor wie het bedoeld is?

De eisen die aan projectleiders worden gesteld zijn bovendien aan verandering onderhevig. Het vraagt steeds meer kennis en vaardigheden om om te gaan met toenemende complexiteit, persoonlijk leiderschap, ondernemerschap en om intensief samen te werken in een netwerk van in- en externe partners. Verder zijn focus op succesvolle implementatie, bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit en leiderschap van belang.

  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg