Samen Digi-TAAL versterkt gezinsaanpak Kunstwerk! de Bibliotheek

Samen Digi-TAAL versterkt gezinsaanpak Kunstwerk! de Bibliotheek

Gemeente Zevenaar zet samen met lokale partners in op aanpak laaggeletterdheid en het bereik van de NT1 doelgroep. Daar is het project Sterk door Taal uit voortgevloeid. De gemeente heeft Kunstwerk! de Bibliotheek gevraagd om als partner het project op te pakken. Het oorspronkelijke idee was om dit vanuit het Taalhuis te coördineren en laagtaalvaardige ouders te bereiken via scholen. Echter kwam Samen Digi-TAAL op hun pad en is het project breder getrokken.

Lilian Scholts (Lees/Mediacoach/BoekStartcoach Adviseur 0-12 jaar) en Marie-José van de Velde (Projectleider Leven Lang Leren/Taalhuiscoördinator) delen hun ervaring over het proces.

Marie-José vertelt: “De gemeente Zevenaar vroeg ons eind 2019 of we het project Sterk door Taal wilden oppakken. Vlot daarna volgde corona. Uiteraard hebben we over de mogelijkheden nagedacht. Tegelijkertijd kwam vorig jaar Samen Digi-TAAL op ons pad. We bedachten om Samen Digi-TAAL te integreren in Sterk door Taal. Ouders op een laagdrempelige manier bereiken om samen met hun kinderen thuis aan de slag te gaan met taal én digitale vaardigheden is toegankelijker dan wanneer we een specifieke taaltraining willen aanbieden. Lilian vult aan: “Uit de Lea-overleggen met de gemeente werd duidelijk dat de scholen het fijn vinden als er ondersteuning voor de ouders thuis komt. Zo vielen alle puzzelstukjes eigenlijk in elkaar. Mooi dat wij dan kunnen aansluiten bij zo’n project als Samen Digi-TAAL. De versterkte aanpak geeft veel meer verbinding binnen Kunstwerk! de Bibliotheek als het gaat om de interne samenwerking Educatie en het Taalhuis. Maar ook extern zoeken we veel meer de verbinding.”

Tot op heden is Kunstwerk! de Bibliotheek nog niet officieel gestart op de scholen. Lilian vult aan: “Wegens corona hebben we een verzoek tot uitstel van zeker een jaar (augustus 2022) ingediend. We zijn nu eenmaal afhankelijk van de scholen en we merken dat ze nog niet zoveel willen. Dat is ook begrijpelijk. Net zoals voor de ouders, die het misschien nog niet fijn vinden om fysiek af te spreken.”

Commitment en samenwerking
Marie-José: “We merken dat scholen laagtaalvaardige ouders niet zo gemakkelijk herkennen. Sommige scholen geven aan dat dit probleem er op die school helemaal niet is, maar dat betwijfel ik. Om toch een korte slag te slaan willen we eigenlijk proberen om pedagogisch medewerkers, of leerkrachten van de onderbouw, te trainen op het herkennen van laaggeletterdheid.”

“Scholen beseffen steeds meer het belang van een preventieve aanpak van laaggeletterdheid in samenwerking met ouders, omdat zichtbaar is dat óók in de gemeente Zevenaar laagtaalvaardige gezinnen wonen. Juist het commitment van en de samenwerking met het onderwijs zijn een must om samen tot dat doel te komen. Dat scholen ons nu vragen om hen daarbij te helpen, is prachtig om te zien. Als Bibliotheek neem je dan ook echt een andere positie in. Ons doel is dat mensen uit onze gemeente hun vaardigheden kunnen trainen/verbeteren, of dat nou via ons gaat of via een andere organisatie”, laat Lilian weten.

Bibliotheken leren van elkaar
“Dat we met meerdere Gelderse en Overijsselse bibliotheken werken aan Samen Digi-TAAL is erg fijn”, vertelt Marie-José. “Onze insteek is om dingen samen te doen. Als andere bibliotheken al verder zijn, horen wij graag de valkuilen en waar we van kunnen leren. We zijn een kleine organisatie en hebben niet zoveel uren. Ik probeer de bijeenkomsten die door Rijnbrink worden georganiseerd bij te wonen. Je wordt geïnspireerd. Als je met vragen zit, dan is de drempel laag om een andere Bibliotheek te bellen die ook aan Samen Digi-TAAL werkt. Elke organisatie kijkt met een andere bril, je kunt daar echt van leren. Je kunt makkelijker bruggetjes slaan. Zo is het idee geopperd om de ICT/iPad-training voor medewerkers met bibliotheken uit de regio op te pakken.”

Over Samen Digi-TAAL
Samen Digi-TAAL is een project waarbij gezinnen tablets met educatieve apps in bruikleen krijgen, zodat ouders met hun kinderen tussen de 2 en 6 jaar daar thuis mee aan de slag gaan. Tijdens ouderbijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan thema’s rondom lezen en het gebruik van de apps. Een mooie manier om via deze gezinsaanpak kinderen én hun ouders te helpen met taal.

Meer informatie?
Neem contact op met Lilian Scholts of Marie-José van de Velde. Met inhoudelijke vragen over het project Samen Digi-TAAL kun je terecht bij Evelien Wietsma.

  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg