Interne samenwerking in Bibliotheek belangrijk bij gezinsaanpak

Interne samenwerking in Bibliotheek belangrijk bij gezinsaanpak

Met de gezinsaanpak willen we de vicieuze cirkel van laaggeletterdheid – die vaak van de ene generatie naar de andere over gaat – doorbreken. De aandacht gaat hierbij meestal uit naar projecten waarbij met samenwerkingspartners (scholen, kinderopvang, etc.) gekeken wordt hoe naast kinderen, ouders en opvoeders bereikt worden. Er valt echter ook nog veel winst te behalen door te investeren in de interne samenwerking in de Bibliotheek zelf.

In Bibliotheek Noordwest Veluwe zijn ze daar mee aan de slag gegaan. Fatima Essabani is er taalhuiscoördinator en Aimée Streefland programmacoördinator jeugd. Samen zetten zij zich in voor het thema gezinsaanpak.

Projecten rondom gezinsaanpak met elkaar verbinden
Fatima vertelt: “We zijn vorig jaar gestart met de gezinsaanpak. Het doel is om laaggeletterdheid aan te pakken, en het liefst ook om dit te voorkomen! We kwamen tot de conclusie dat we al veel ‘bouwstenen’ voor een gezinsaanpak hebben, maar dat die niet met elkaar verbonden waren. Met bouwstenen bedoelen we projecten zoals BoekStart, de VoorleesExpress, de Bibliotheek op school, het Taalhuis en volwassencursussen, denk aan Klik & Tik en DigiSterker, en andere activiteiten  zoals Zomertaal.”

Aimée: “De verschillende projecten die we doen, zijn op orde en lopen goed. De uitdaging zit echt in het verbinden daarvan. Bijvoorbeeld bij de VoorleesExpress: hoe ga je na afloop van de periode van 20 weken verder met een gezin? Belangrijk is om hierbij vanuit het perspectief van het gezin te denken en met een brede blik te kijken hoe je verbinding kunt maken met ouders en opvoeders. Zo hebben we bij de afsluiting van het project Zomertaal ouders, broers en zusjes uitgenodigd. Op dat moment zijn dan ook medewerkers van het Taalhuis aanwezig om vrijblijvend met de ouders te praten. Of als we een schrijversbezoek organiseren, checken we ter plekke of ouders en kinderen lid zijn van de Bibliotheek.” 

Maak gebruik van bestaande overlegstructuren
Aimée: “We zijn begonnen om het thema gezinsaanpak intern structureel op de agenda te zetten. Dat doen we door het als vast punt op te nemen in bestaande overleggen. En we hebben er met alle coördinatoren over gesproken. De vraag: ‘Hoe kunnen we ouders gezamenlijk benaderen?’ komt nu regelmatig aan bod.”

Fatima: “We hebben als startpunt een presentatie over gezinsaanpak gegeven aan alle medewerkers tijdens een personeelsvergadering. Daarbij stelden we een aantal vragen via Kahoot. Uit de antwoorden bleek dat de meeste programma’s en projecten bij de medewerkers wel bekend zijn, maar dat veel medewerkers toch ook informatie missen. Daarom zijn we nu bezig om twee interne trainingen te organiseren voor alle medewerkers over programma’s rondom gezinsaanpak. Eén training over programma’s voor kinderen en jeugd (18-) en één training over programma’s voor volwassenen (18+). In die trainingen komt aan bod waarom we die programma’s en projecten doen en wat ze precies inhouden. Daarnaast werken we ook aan een routekaart waarop staat wie waar verantwoordelijk voor is en waar medewerkers naar toe door kunnen verwijzen.”

Bezoekers proactief informatie aanreiken
Aimée: “We vragen aan onze frontofficemedewerkers wat zij zouden willen en kunnen bijdragen aan dit proces en wat ze hiervoor nodig hebben. Het is soms simpelweg wennen om proactief op mensen af te stappen. Dat vraagt om bepaalde gesprekstechnieken. Als je dat niet gewend bent, is dat soms buiten je comfortzone en kan dit best een grote stap zijn om mensen aan te spreken en ze te informeren over een taalcafé of voorleesmiddag in de Bibliotheek. Maar wij leggen uit dat dat prima kan. De Bibliotheek is de enige plek waar iedereen altijd welkom is, maar waar je niets hoeft. Als gastheer- of vrouw mag je bezoekers altijd informatie aanreiken. Het is aan de bezoekers zelf om te kiezen of ze er iets mee doen.”

Meer informatie
Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft in het afgelopen jaar nauw samengewerkt met andere bibliotheken binnen het Gelderse netwerk. Ben je benieuwd naar ervaringen, andere ontwikkelingen of voorbeelden over de gezinsaanpak binnen het netwerk? Neem dan contact op met Evelien Wietsma (evelien.wietsma@rijnbrink.nl) of Karien van Buuren (karien.vanbuuren@rijnbrink.nl).   

  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg