Vrijheid beleef je samen in de Gelderse bibliotheken

Vrijheid beleef je samen in de Gelderse bibliotheken

In 2021 en 2022 vieren we de vrijheid in provincie Gelderland. Dit doen we voor én met iedereen die de Tweede Wereldoorlog niet uit eerste hand heeft meegemaakt. Het is belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van onze vrijheid en onze democratie en rechtstaat. Met behulp van de via Rijnbrink aangevraagde en toegekende provinciale subsidie voor Gelderse Bibliotheken kunnen we nu Vrijheidsdagen gaan vormgeven. Een eerste informatiebijeenkomst met alle programmeurs van de Gelderse bibliotheken vindt plaats op 27 september.

“Het is belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van wat vrijheid en onvrijheid is. Dat ze begrijpen dat we aan vrijheid moeten blijven werken en dat ze beseffen wat een groot goed democratie is” zegt George Elissen, senior adviseur Educatie, Cultuur en Samenleving. “Om dit te bereiken werken we binnen het project Vrijheid onder andere samen met Erfgoed Gelderland en Spectrum. Het overkoepelende doel is om tijdens de periode 2021-2022 in heel Gelderland via de bibliotheken aandacht en blijvend bewustzijn rondom vrijheid te bewerkstelligen voor zoveel mogelijk jonge Gelderlanders. We richten ons met name op de jongeren binnen het voorgezet onderwijs en het MBO.”
 
Vrijheidsdagen
“De toegekende provinciale subsidie is geheel bestemd voor de bibliotheken en gericht op het organiseren van Vrijheidsdagen met prikkelende programmering op scholen en bibliotheken,” vertelt Georges. “Deze kunnen door de toegekende subsidie op verschillende manieren ingevuld worden en lokaal worden aangepast. Denk aan programmering van The Human Library, Vrijheidscolleges, een interactieve theatershow zoals ‘In Search of New Democracy 3.0’ van Lucas de Man en Stichting Nieuwe Helden, de expo Democratiefabriek en de rijdende Escape Room truck met als thema vrijheid.”

Vanuit Rijnbrink gaan we de Gelderse bibliotheken ondersteunen in hun programmering van de Vrijheidsdagen. De Vrijheidsdagen zijn laagdrempelig, gratis toegankelijk en zullen het karakter hebben van een vrijheidsfestival.

Hedendaags programma met duidelijke link heden en verleden
Samen met een jongerenpanel komen we tot een hedendaagse programmering. De focus ligt op bewustwording en het vergroten van het historisch besef, op een manier die jongeren vandaag de dag aanspreekt. Met een duidelijke link naar hedendaagse vraagstukken betrekken we jongeren in de thematiek rondom Vrijheid. Zo worden thema’s die vandaag de dag actueel zijn (denk aan polarisatie, meningsvorming, diversiteit en inclusiviteit) gelinkt aan de historische context van de Tweede Wereldoorlog. Op deze manier wordt er beter gecontextualiseerd en worden jongeren écht aan het denken gezet. Hierdoor leveren we een waardevolle bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van honderden Gelderse jongeren.

Informatiebijeenkomst maandag 27 september
Om alle Gelderse bibliotheken bij te praten over het project Vrijheid en de subsidievoorwaarden organiseren we twee digitale informatiebijeenkomsten op maandag 27 september. Van 10.00 tot 11.30 uur of van 14.00 tot 15.30 uur geven Georges Elissen, Elisabeth Rullens en Willy Blom verdere toelichting en voorbeelden van een mogelijke invulling van de Vrijheidsdagen. Over de concrete invulling van de Vrijheidsdagen stemmen we in een later stadium per bibliotheekorganisatie af. Door in co-creatie met de deelnemende bibliotheken een menukaart samen te stellen, komen we tot een mooi en divers aanbod met voor elk wat wils.

Per bibliotheek is via Willy Blom (willy.blom@rijnbrink.nl) één contactpersoon uitgenodigd voor de informatiebijeenkomsten op 27 september. Graag tot dan!

  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg