Gezinsaanpak: lees het online magazine

Gezinsaanpak: lees het online magazine

Met elkaar werken we aan een geletterde samenleving. Dit doen we onder andere door de gezinsaanpak.

Voor de meeste bibliotheken een actueel en belangrijk thema. Daarom hebben we praktijkvoorbeelden, ervaringen en wetenschappelijke inzichten over gezinsaanpak nu gebundeld in een online magazine. Interessant voor adviseurs/specialisten die hier dagelijks mee bezig zijn, maar ook een manier om collega’s en andere geïnteresseerden mee te nemen en te informeren over gezinsaanpak. Je vindt het online magazine hieronder.

 https://rijnbrink.magzmaker.com/gezinsaanpak/

Publicatie gezinsaanpak Thumbnail

  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg