Informatiepunt(en) Digitale Overheid open in alle deelnemende Gelderse bibliotheken

Informatiepunt(en) Digitale Overheid open in alle deelnemende Gelderse bibliotheken

Ruim binnen de afgesproken landelijke planning hebben de deelnemende bibliotheken van Gelderland hun IDO(’s) geopend. Een huzarenstukje gezien de beperkingen het afgelopen jaar. Dat het loont, zie je nu al in de toeloop voor hulp bij het printen of uploaden van de Corona-(check)-App.

In nog geen twee jaar tijd hebben alle deelnemende Gelderse bibliotheken niet alleen hun Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) geopend, maar juist aan de ‘achterkant’ is heel veel werk verzet. Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan, netwerkcontacten zijn verstevigd en het aanbod van de bibliotheken - en soms ook al van de samenwerkingspartners - is via G!ds zichtbaar gemaakt op www.hetinformatiepunt.nl. Medewerkers zijn getraind in het doorvragen en zij verwijzen - als het gesprek dit toelaat - de vragende burgers naar het aanbod dat de bibliotheken en hun partners hebben op het brede terrein van basisvaardigheden.

Daarmee weet de burger de Bibliotheek beter te vinden. De overheid betrekt de Bibliotheek steeds vaker bij de uitvoering van haar beleid door bij actuele, meest digitale ontwikkelingen direct te verwijzen naar de Bibliotheek als locatie waar hulp geboden kan worden. Ook andere partijen zoals huisartsen, ziekenhuizen en woningbouwcorporaties zien de kracht van de Bibliotheek in deze ontwikkeling en sluiten graag bij het IDO aan.

Meer weten? Klik hier.  

Heb je vragen? Neem contact op met Yvonne Sinkeldam.

  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg