Samenspel: BiebBoys duiken in online & offline wereld

Samenspel: BiebBoys duiken in online & offline wereld

De BiebBoys timmeren hard aan de weg. Gekroond als ‘NBD Biblion Jeugdspecialist van het Jaar’ starten ze dit schooljaar 2021/2022 weer met een reeks van acht lespakketten. Met ook een aflevering rondom de Week van de Mediawijsheid. Een mooi voorbeeld van ketensamenwerking. BiebBoy Joran Floor en Susanne Beckers van InSicience vertellen hier meer over.

BiebBoys Joran Floor, Kees Meulendijks en onmisbare schakel Petra Mackenbach zijn educatiemedewerkers bij de Bibliotheek Gelderland Zuid. Zij zetten zich volledig in om telkens weer een video met bijbehorend lespakket te ontwikkelen. Wat is hun doel? Leesbevordering en leesplezier voor leerlingen  van groep 5 t/m 8. Een duurzame verandering te weeg brengen bij leerkrachten. leerlingen telkens op een positieve manier in aanraking laten komen met lezen, boekensmaak én mediawijsheid.

Van én voor Gelderse en Overijsselse bibliotheken
Joran: “Nu we samenwerken met Rijnbrink, kunnen we dit schooljaar 2021/2022 opnieuw acht afleveringen ontwikkelen. En daar zijn we heel blij mee! Zo kunnen we het breder neerzetten dan alleen ons eigen werkgebied. Alle Gelderse en Overijsselse bibliotheken mogen gebruik maken van de BiebBoys. Wij hopen dat deze bibliotheken ook echt gaan voelen dat het van én voor hen is! Zo wordt er ook een klankbordgroep opgericht, zodat bibliotheken en het onderwijs actief kunnen meedenken over de BiebBoys.”

Kruisbestuiving met InScience en Filmhub Oost
“Vorig jaar hebben we een speciale aflevering van de BiebBoys ontwikkeld rondom de Week van de Mediawijsheid”, vertelt Joran. “Er waren al lijntjes met InScience en voor de aflevering van de Week van de Mediawijsheid 2021 is alles mooi bij elkaar gekomen. Via de campagnepagina van de KB wordt de aflevering ook landelijk in de spotlight gezet.”

Susanne Beckers, Coördinator educatie bij InScience vult aan: “De samenwerking verliep heel natuurlijk, we hadden contact vanwege een ander project waarvoor we hadden samengewerkt en vanuit daar is deze samenwerking ontstaan. InScience is een wetenschapsfilmfestival in Nijmegen en vanuit onze expertise over filmeducatie hebben we bijgedragen aan het lesmateriaal. We hebben meegeschreven aan de opdracht en een verdiepende opdracht ontwikkeld, waarbij leerlingen echt zelf aan de slag gaan met film. Hierdoor worden ze zich, naast dat ze zich bewust worden van hun online gedrag, ook bewust van film en hoe dat gemaakt wordt. Bij alle educatieve activiteiten en materialen die InScience ontwikkelt, bespreken we altijd het inhoudelijke thema van films. Maar ook de manier waarop de film gemaakt is en hoe de boodschap overkomt op de kijker. Zo worden de leerlingen steeds mediawijzer. De Filmhubs die zich door het hele land heen bevinden, houden zich bezig met het stimuleren van filmeducatie. Bij Filmhub Oost kunnen scholen uit Gelderland en Overijssel ook gratis een techniekset met iPads lenen. Zo wordt het makkelijker gemaakt om met film aan de slag te gaan.”

Samen Sociaal Online
In de speciale aflevering van de Week van de Mediawijsheid ontdekken de BiebBoys dat je gedrag online anders is dan offline. Joran besluit om alles online te doen en neemt Kees mee de online wereld in. Maar wat gebeurt er als ons online gedrag ineens werkelijkheid wordt? Kees en Joran komen in gekke situaties terecht.

Na het kijken van de video gaan de leerlingen met elkaar in gesprek vanuit een aantal stellingen rondom Samen Sociaal Online. Na het kringgesprek gaan de leerlingen net als de BiebBoys zelf een aantal online situaties omzetten naar een real life scene. Als extra verwerkingsopdracht kunnen leerlingen de scène opnemen en er een filmpje van maken.

De video en het lespakket zijn vanaf 28 oktober beschikbaar via de nieuwe website van de BiebBoys: www.biebboys.nl en de campagnepagina van de KB.

Meer informatie over de BiebBoys? Neem contact op met Jeannette Hofman.

  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg