Gelderse bibliotheken slaan de handen ineen tijdens de Vrijheidsdagen

Gelderse bibliotheken slaan de handen ineen tijdens de Vrijheidsdagen

In 2021 en 2022 vieren we de vrijheid in provincie Gelderland. Dit doen we voor én met iedereen die de Tweede Wereldoorlog niet uit eerste hand heeft meegemaakt. En met speciale focus op jongeren. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van onze vrijheid en de waarde daarvan voor onze democratie en rechtstaat.

Toekenning subsidie Vrijheid
Rijnbrink en Erfgoed Gelderland werkten samen aan een aanvraag voor een groot, educatief project genaamd Vrijheid. Deze aanvraag is in juni jl. toegekend door de Provincie Gelderland. Erfgoed Gelderland en Rijnbrink kunnen aan de slag met diverse partners zoals de Gelderse bibliotheken, Spectrum, de HAN, vier Gelderse herdenkingsmusea en diverse ROC’s. Binnen Vrijheid is er sprake van twee deelprojecten. Rijnbrink neemt de Vrijheidsdagen op zich en Erfgoed Gelderland de mbo leerlijn ‘Burgerschap en Vrijheid’.  

Bibliotheken slaan de handen ineen tijdens de Vrijheidsdagen
Met behulp van de toegekende provinciale subsidie voor Gelderse Bibliotheken gaan alle 20 Gelderse bibliotheken vanaf februari 2022 invulling geven aan 20 Vrijheidsdagen vol prikkelende programmering. Denk aan programmering van The Human LibraryVrijheidscolleges, de interactieve theatershow ‘In Search of New Democracy 3.0’ van Lucas de Man en Stichting Nieuwe Helden, shows van de Kiesmannen, de expo Democratiefabriek, workshops van Terra Nova, maar ook de rijdende Escape Room truck van Spectrum met als thema vrijheid. Ook reist er, speciaal voor de Vrijheidsdagen, een interactieve expo genaamd ‘De Zwevende Kiezer’ van Bastiaan van den Berg langs de bibliotheken. De komende tijd geven Rijnbrink en de bibliotheken samen vorm aan de te organiseren Vrijheidsdagen, die binnen de thema’s democratie en vrijheid vallen. Door met de deelnemende bibliotheken in gesprek te gaan en provincie-breed de verbinding te zoeken komen ze samen tot een mooi programma. Rijnbrink laat hiermee het sterke bibliotheeknetwerk in Gelderland zien.

Burgerschap en Vrijheid op het mbo
Erfgoed Gelderland houdt zich bezig met het tweede deelproject: de mbo-leerlijn getiteld ‘Burgerschap en Vrijheid’. In samenwerking met vier mbo scholen, Gelderse musea en de HAN University of Applied Sciences, wordt er een nieuwe leerlijn ontwikkeld. mbo-studenten gaan in deze leerlijn aan de slag met de vraag: wat betekent vrijheid voor de maatschappij van nu? Gedurende de lessen bespreken ze (verschillende vormen van) vrijheid en behandelen ze de betekenis hiervan voor een individu en een gemeenschap. In afstemming met de deelnemende docenten komen verschillende onderwerpen aan bod, gekoppeld aan het overkoepelde thema vrijheid. Ook zullen de studenten kennismaken met de methode oral history aan de hand van interviews over het thema (on)vrijheid. De leerlijn draagt op deze manier bij aan het streven om het thema vrijheid duurzaam in te bedden in het vak Burgerschap. 

Aftrap
Op donderdag 10 februari 2022 zal er een officieel persmoment plaatsvinden in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek voor het educatieve programma Vrijheid van Erfgoed Gelderland en Rijnbrink. Rond die tijd gaan de bibliotheken van start met de eerste Vrijheidsdagen in één van de Gelderse bibliotheken en start de mbo leerlijn Vrijheid en Burgerschap. Houd de site www.vrijheidgelderland.nl in de gaten voor de programmering.

Dit project is onderdeel van Gelderland in Vrijheid en wordt mede mogelijk gemaakt door Rijnbrink, Erfgoed Gelderland en Provincie Gelderland. Neem voor meer informatie contact op met Georges Elissen via georges.elissen@rijnbrink.nl of Lieselot Verstijnen via l.verstijnen@erfgoedgelderland.nl

Deelnemende partners: Rijnbrink, Gelders Bibliotheeknetwerk, Erfgoed Gelderland, ROC Nijmegen, Vrijheidsmuseum, HAN University of Applied Sciences, Rijn IJssel, Graafschap College, Gelderland in Vrijheid, Aventus, Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch, Airborne Museum ‘Hartenstein’, Nationaal Onderduikmuseum, Spectrum.

 

logos gelderland vrijheid

 

  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg