Structurele steun voor de Bibliotheek op school in Harderwijk

Structurele steun voor de Bibliotheek op school in Harderwijk

De kracht van de Bibliotheek op school is na 10 jaar wel duidelijk. Maar wat als er in de huidige exploitatie geen ruimte is voor groei? Aimée Streefland, programmacoördinator 0-18 van Bibliotheek Noordwest Veluwe, vertelt over de succesvolle aanpak met de gemeente Harderwijk en de daaruit voortvloeiende nieuwe structurele samenwerkingen met basisscholen.

Proces in kaart

“Zo ongeveer een jaar geleden zijn we benaderd door de PvdA Harderwijk, die wilden graag op werkbezoek komen”, vertelt Aimée. “PvdA bereidde hun verkiezingscampagne voor en dachten na over hun programma. Ze gingen in gesprek met diverse instanties, waaronder ook de Bibliotheek. Ze wilden voornamelijk geïnformeerd worden over de Bibliotheek op school. Er is een wachtlijst in Harderwijk met basisscholen die de Bibliotheek op school willen worden, waar wij in de huidige exploitatie geen ruimte voor hadden. Na een geslaagd digitaal werkbezoek zijn er vragen in de Raad gesteld. De factsheet voor externe partijen begon toen te leven, een handzaam document met alle informatie op een rijtje. De factsheet is gebruikt door de PvdA die het gesprek met andere partijen aanging. De gemeenteraad bepaalde dat de Bibliotheek in samenwerking met het College een motie mocht schrijven over het effect van de Bibliotheek op school. De Raad is bij diverse basisscholen langs geweest om te vragen wat het hen heeft opgeleverd. Ondertussen zijn alle politieke partijen gaan lobbyen. In de zomer van 2021 begonnen we te schrijven aan de motie en uiteindelijk is het hamerstuk in oktober aan de gemeenteraad voorgelegd en unaniem aangenomen. Voor ons een groot cadeau!”

Voorbereiding en momentum pakken

“Al twee jaar communiceerden we dat we qua huidige exploitatie op het maximale niveau zaten. Dat landt dan een keer bij een politieke partij en die pakt het op. Maar het is ook het momentum pakken. Het heeft ons in de voorbereiding aardig wat tijd gekost om het op te lijnen. Zonder dat we wisten of het zou lukken. Maar we zitten in vier gemeenten en het is sowieso goed om in kaart te brengen wat je als organisatie nodig hebt om te groeien. Ik vind zelf dat we het beleidstechnisch goed hebben aangepakt. Er zijn diverse lijnen uitgezet, op strategisch en inhoudelijk niveau. Maar ook naar de zeven basisscholen die al betrokken en erg tevreden zijn.”

Langdurige samenwerking met gemeente én basisscholen

“Er hebben heel veel mensen gewerkt om dit tot een succes te maken. Voor 2022 is nu 70.000,- vrijgespeeld om vier basisscholen aan te sluiten. Dat betekent dat we in 2022 zes basisscholen gaan aansluiten, want we hadden er al twee afgesproken. Een forse taak. De verwachting is dat de bedragen structureel op de kadernota komen, dat horen we binnenkort. Waarom het zo’n succes is? Het is geen jaarlijks project maar een structurele samenwerking. Dat is ook de reden waarom we dit zo grondig hebben aangepakt. We hebben niks aan één keer geld, de kosten blijven jaarlijks terugkomen. We hebben gezegd: we kunnen het alleen doen als we de garantie krijgen voor minimaal drie jaar. Het is een duurzame, financiële samenwerking die je als het goed is jarenlang aangaat. En dan alleen kan het werken. De quick fix bij basisscholen willen we allemaal, maar die is er gewoon niet. Het moet in het meerjarenbeleid van de Bibliotheek, de gemeente en bij de basisscholen zitten. Inbedding is zo belangrijk en cruciaal. Alleen de Bibliotheek als kartrekker is niet genoeg.”

Meer informatie

Op meer plekken in Gelderland vinden nu gesprekken plaats tussen onderwijs, gemeente en Bibliotheek voor het borgen van de Bibliotheek op school en/of de opzet van een lokaal leesoffensief. Dit filmpje van Stichting Lezen kan daarbij een hulpmiddel zijn, het geeft helder weer voor partners waarom te starten met BoekStart/de Bibliotheek op school. Rijnbrink kan hier ook bij ondersteunen. Mail voor meer informatie naar Iris Meuleman.

  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg