Impact maken met het leertraject voor de publieksservice

De medewerkers in de front-office zijn het visitekaartje van je Bibliotheek. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor je bezoeker. In deze snel veranderende maatschappij hebben de bezoekers andere vraagstukken dan een aantal jaren geleden. Er zijn dan ook tal van programma’s en projecten om mensen te helpen om zich verder te ontwikkelen. Hoe zorg je ervoor dat de medewerkers in de publieksservice goed geïnformeerd zijn over de doorvertaling daarvan binnen jouw Bibliotheek? En hoe help je ze om met deze vraagstukken om te gaan? Zet het leertraject ‘Publieksservice en de educatieve maatschappelijke Bibliotheek’ in, zodat je het maximale uit je organisatie haalt en de klant optimaal bedient.

Webinar Rijke Taal trekt 548 leerkrachten en leesconsulenten

Webinar Rijke Taal trekt 548 leerkrachten en leesconsulenten

Op initiatief van 5 Overijsselse bibliotheken organiseerde Rijnbrink samen met hen het webinar Rijke Taal op 29 september. In totaal meldden 548 leerkrachten, leesconsulenten en andere belangstellenden uit Gelderland, Overijssel en daarbuiten zich aan. In anderhalf uur nam Anneke Smits, een van de schrijvers van het boek Rijke Taal, hen mee in de wereld van het (veranderende) taal- en leesonderwijs.

Anneke ging onder andere in op het belang en de urgentie van het anders inrichten van Nederlands leesonderwijs. Zo gaf ze haar blik op de vreemde opzet van lesmethodes waarin een verhalenstructuur ontbreekt. Daardoor missen leerlingen de context die juist belangrijk is voor hun woordenschat en begrip. Wat nodig is, is een rijke taalontwikkeling. Die kan het best worden vormgegeven door thematisch te werken, in blokken van 6-8 weken, en daarbinnen rijke taal aan te bieden. Een filmpje van basisschool de Triangel in Rouveen en Bibliotheek Staphorst gaf hier verdere invulling aan. Een tweede film van didactisch en orthopedagogisch centrum DOC93 en Stadkamer Zwolle liet zien hoe zij de samenwerking hebben opgepakt, om samen tot mooie resultaten te komen als het gaat om rijke taal. Tot slot gaf Anneke een toelichting op welke boeken en teksten dan wél geschikt zijn om aan te bieden in de klas.

Interactief
Ondanks dat de lezing online was, was er toch veel interactie mogelijk. Deelnemers stelden hun vragen via de chatfunctie. Deze vragen werden achter de schermen beantwoord door moderatoren en enkele vragen werden ook live aan Anneke gesteld en beantwoord.

Samenwerken is elkaar versterken
De animo voor het webinar was groot. Het thema Rijke Taal blijkt volop in de belangstelling te staan. De aanwezigen reageerden bovendien positief op het webinar. In de chat klonk veel herkenning en inspiratie om met frisse energie aan het onderwerp te werken. Ook werd de kracht van samenwerking duidelijk.

Het webinar was geïnitieerd door Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Bibliotheek Kampen, Bibliotheek Staphorst, Bibliotheek Zwartewaterland en Stadkamer Zwolle. Samen met Rijnbrink werd het idee om een webinar te organiseren uitgevoerd. Zo zie je dat een lokale signalering van een vraagstuk kan leiden tot het inspireren van een grote mensenmassa, om samen te werken aan verbetering.

Terugkijken
Benieuwd naar het webinar? Vraag bij jouw bibliotheek naar de terugkijklink. Ook de gebruikte presentatie is via de bibliotheek beschikbaar.

Meer weten over Rijke Taal? Het boek ‘Rijke Taal’, geschreven door Anneke Smits en Erna van Koeven, staat boordevol weetjes en tips. Lees ook hun blog. Neem ook eens contact op met je lokale bibliotheek. Jouw leesconsulent kan informatie en lezingen verzorgen over goed leesaanbod en bijvoorbeeld tips geven over passende boeken bij thematisch werken.

Informatiepunt(en) Digitale Overheid open in alle deelnemende Gelderse bibliotheken

Ruim binnen de afgesproken landelijke planning hebben de deelnemende bibliotheken van Gelderland hun IDO(’s) geopend. Een huzarenstukje gezien de beperkingen het afgelopen jaar. Dat het loont, zie je nu al in de toeloop voor hulp bij het printen of uploaden van de Corona-(check)-App.

De 100e studiekring is een feit!

Het is feest! Het Platform Studiekringen50plus startte op 30 september de 100e studiekring in de Bibliotheek Velsen. Een mooi hoogtepunt tijdens de start van de ‘Week tegen Eenzaamheid’. In vijf jaar tijd is met behulp van het netwerk van bibliotheken het aantal studiekringen van 30 in Gelderland uitgegroeid naar 100 in Nederland!

Vrijheid beleef je samen in de Gelderse bibliotheken

In 2021 en 2022 vieren we de vrijheid in provincie Gelderland. Dit doen we voor én met iedereen die de Tweede Wereldoorlog niet uit eerste hand heeft meegemaakt. Het is belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van onze vrijheid en onze democratie en rechtstaat. Met behulp van de via Rijnbrink aangevraagde en toegekende provinciale subsidie voor Gelderse Bibliotheken kunnen we nu Vrijheidsdagen gaan vormgeven. Een eerste informatiebijeenkomst met alle programmeurs van de Gelderse bibliotheken vindt plaats op 27 september.