Uitleningen e-books in 2018

De Koninklijke Bibliotheek verzamelt gegevens rondom de uitlening van e-books. De populairste boeken en overige cijfers over het afgelopen jaar zijn in overzichtelijke infographics weergegeven, zowel landelijk als provinciaal.

Stem op Bibliotheek Harderwijk als Beste Bibliotheek van Nederland

Stem op Bibliotheek Harderwijk als Beste Bibliotheek van Nederland

De Bibliotheek Harderwijk (Huis van de Stad) uit het netwerk van Gelderse Bibliotheken is genomineerd voor Beste Bibliotheek van Nederland 2019. Ben je daar, net als wij, trots op? Breng dan je stem uit. Dat kan via deze weg. Daar vind je ook videopresenaties van de genomineerden.

De andere kandidaten zijn: Bibliotheek Deventer, Bibliotheek Losser ('t Losser hoes), Bibliotheek Dongen (Theek5), Bibliotheek Leeuwarden (dbieb) en Bibliotheek Vught (Petruskerk). De zes genomineerde bibliotheken zijn, op wisselende tijdstippen en onafhankelijk van elkaar, bezocht door de juryleden, die de instellingen met name zullen beoordelen op de criteria die de bibliotheekwet toekent aan het openbaar bibliotheekwerk. Het aspect van de lokale verankering en de netwerkfunctie in het eigen verzorgingsgebied krijgen daarbij weer extra aandacht. 

Stemmen en bekendmaking
De uiteindelijke winnaar van de NBD Biblion Award wordt gekozen door de vakjury én het publiek samen. Welke bibliotheek uiteindelijk als winnaar uit de bus zal komen, wordt in april 2019 bekendgemaakt op of rond het Nationale Bibliotheekcongres in de Van Nellefabriek te Rotterdam.
Stemmen kan tot en met 31 maart.

Gelderse campagne Gelderland Geletterd

In Nederland heeft 1 op de 10 volwassenen - met Nederlands als moedertaal - moeite met lezen en schrijven. Dat zijn ruim 200.000 Gelderlanders. Een brief van de belastingdienst begrijpen, een advertentie op Marktplaats zetten of een kaartje schrijven bij de bloemist, het zijn maar een paar voorbeelden waar zij in het dagelijks leven moeite mee hebben. Daarom startte in februari in Gelderland een campagne met de boodschap ‘Beter lezen en schrijven? Daar heb je recht op!’ Deze campagne richt zich op die mensen die het taalcursusaanbod nog niet kennen of die de stap om zich aan te melden nog niet durven te zetten.

Gelders Bibliotheekprogramma: activiteiten 2019

Sinds 2017 werken we binnen het Gelders bibliotheeknetwerk (de Bibliotheken, Rijnbrink en de SSB) met het programma ‘Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken’. Dit programma loopt ook in 2019 door. Voor dit jaar zijn de speerpunten aangepast en zijn er weer (nieuwe) activiteiten gepland.  

Voorbeiden op wijziging Wet Inburgering in 2020

Medio 2020 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking.  De inburgering van nieuwe Nederlanders zal opnieuw de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn. Dit biedt een uitgelezen kans voor de Bibliotheek om hier samen met het netwerk positie in te nemen!

Nieuwe projecten rondom laaggeletterdheid en innovatie

Binnen het Gelders Bibliotheek Netwerk wordt op vele fronten gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van innovatie. Deze thema's krijgen nu een extra impuls doordat de bibliotheken, met behulp van subsidie van de Provincie Gelderland, 28 nieuwe projecten zijn gestart. De komende jaren zullen er meer projecten van start gaan. Kijk hier voor alle projecten.