Filmpjes & QR code: creatieve oplossing van BoekStartcoaches

In coronatijd was het lastig om zichtbaar te zijn als BoekStartcoach, omdat veel fysieke plekken niet toegankelijk waren. BoekStartcoaches zochten elkaar online op om te overleggen en zijn op zoek gegaan naar alternatieven, zoals ook bij Bibliotheek Rivierenland. Jos Boon is BoekStartcoach bij deze Bibliotheek en vertelt graag meer over hun aanpak.

Durf Digitaal Montferland

Durf Digitaal Montferland

‘We zijn samen op een missie om mensen digitaal sterker te maken’

Steeds meer mensen zijn digitaal vaardig. Toch blijft een redelijk grote groep nog achter. Vooral ouderen hebben vaak moeite om hun digitale weg te vinden. Eind vorig jaar nam huisarts Bart Timmers hierover al eens contact op met Bibliotheek Montferland, welzijnsorganisatie Welcom en SeniorWeb. Dat resulteerde in een gezamenlijke informatiebijeenkomst begin dit jaar. En dit voorjaar - tijdens de corona-lockdown - maakten de partijen samen een filmpje. Bart: ‘Ik was blij verrast met de mogelijkheden die er al bleken te bestaan om ondersteuning te bieden aan mensen die digitaal minder vaardig zijn!’

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is de digitale toegang tot zijn huisartsenpraktijk enorm toegenomen, vertelt Bart. ‘Wie digitaal vaardig is vindt z’n weg wel met e-consulten en beeldbellen. Maar voor mensen die níet digitaal vaardig zijn, is dat een stuk lastiger. Als we niets doen gaan zij juist nu meer achterstand oplopen. Want de fysieke toegankelijkheid zoals we die gewend waren, zal voorlopig niet meer voluit terugkomen. Wat mij betreft moeten we op een missie.’

Digitaal sterker worden

Petra Frölich, taalcoördinator bij Bibliotheek Montferland, is het met hem eens. Twee jaar geleden benaderde zij al eens alle huisartsen in de regio. ‘Ik nam contact op om hen te laten weten dat ze naar ons kunnen doorverwijzen. Soms kreeg ik te horen dat ze geen tijd hebben om in de spreekkamer te letten op mensen die laaggeletterd of minder digitaal vaardig zijn. Ik was blij verrast toen Bart zelf contact opnam met Welcom en met ons. Het lijntje naar Seniorweb was daarna snel gelegd.’

Drempels weg

Annelies Vruwink, sociaal werker bij Welcom: ‘We hebben al lange tijd een goede samenwerking met Bibliotheek Montferland. Nu hebben we elkaar ook gevonden in het bereiken van ouderen die digitaal sterker willen worden. Onze seniorenconsulenten hebben warme contacten met ouderen, wat een groot voordeel is bij het werven en enthousiast maken van mensen. De bibliotheek heeft expertise over de inhoud van de digitaliseringscursussen en de huisartsen specifiek over e-health in de zorg. Met deze samenwerking halen we drempels weg. Ouderen worden direct geholpen en niet van het kastje naar de muur verwezen.

De samenwerkingspartners organiseerden in januari een bijeenkomst voor inwoners van Montferland en ’s-Heerenberg over digitalisering in de zorg en de mogelijkheden die er zijn om digitaal sterker te worden. Petra: ‘Daar was veel animo voor, met name van 65-plussers. Na de bijeenkomst kregen we bij de bibliotheek direct meer aanmeldingen voor onze Klik & Tik en Digisterker cursussen. Ook Welcom en Seniorweb merkten dat mensen de weg naar ons aanbod beter weten te vinden.’

Synergie

Bart: ‘Ik vond het heel erg fijn om te merken dat er al van alles gebeurt in mijn regio om de taal- en digitale vaardigheden van mensen te versterken. Door elkaar op te zoeken zijn we beter op de hoogte van wat er net over de grens van ons eigen werkveld ook al gebeurt. Dat inspireert en zorgt voor synergie, want samen kunnen we meer dan ieder afzonderlijk.’ Annelies: ‘De kracht is dat burgers zien en ervaren dat we in Montferland samenwerken. Ook de gemeente speelt hier een belangrijke rol in. Zij sturen aan op het leggen van verbindingen tussen organisaties, zodat burgers sneller op de juiste manier hulp krijgen.’

Blijvend aandacht

‘Onze samenwerking zorgt niet alleen voor synergie, het geeft ook veel energie,’ vult Petra aan. Samen lukt het gewoon beter om blijvend aandacht te vragen voor dit onderwerp. De coronatijd heeft onze samenwerking alleen maar versterkt. In het voorjaar maakten we samen een filmpje dat we hebben gedeeld via Facebook en onze websites. Ook hebben we één folder Durf Digitaal gemaakt met daarin het aanbod van alle samenwerkingspartners overzichtelijk op een rij.

Olievlek

De partners hebben nog volop plannen om ook de komende tijd “de boer op te gaan”, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Carin Jochems van SeniorWeb: ‘We hebben gemerkt dat we samen veel kunnen bereiken. Door corona zijn veel initiatieven niet doorgegaan of vooruit geschoven. Dit initiatief heeft juist een impuls gekregen. Dat komt volgens mij omdat we zijn blijven denken in mogelijkheden.’ Petra: ‘Het is echt leuk én waardevol om partners te hebben die meedenken in plaats van elkaar in de weg lopen. We merken bovendien dat steeds meer huisartsen in de regio de noodzaak zien van digitaal vaardige patiënten. In november organiseren we samen met een zeven huisartsen en de apotheek in Didam opnieuw een bijeenkomst. We blijven er aan werken dat dit zich als een olievlek uitbreidt.’

Bibliotheek Wageningen genomineerd voor Beste Bibliotheek 2020!

Bibliotheek Wageningen genomineerd voor Beste Bibliotheek 2020!

Bibliotheek Wageningen (de bblthk) is genomineerd voor Beste Bibliotheek 2020!

De vier andere kandidaten zijn:

  • Forum Groningen
  • Forum Zoetermeer
  • Het Huis van Eemnes
  • LocHal Tilburg

De vijf genomineerde bibliotheken zullen bezocht worden door een vakjury. De juryleden letten op zaken als gebouw & inrichting, diensten & producten, service & klantgerichtheid, maar zullen vooral oog hebben voor de maatschappelijke en culturele werking van de bibliotheek en de samenwerking met partners.

Stemmen
De uiteindelijke winnaar van de NBD Biblion Award wordt gekozen door de vakjury en het publiek samen. Het publiek kan een stem uitbrengen op de website van Bibliotheekblad. Stemmen is mogelijk van 1 oktober tot 1 november. Om het publiek een impressie te geven van de onderscheidende eigenschappen van de vijf bibliotheken, zullen er in die periode videoprofielen van alle kandidaten op www.bibliotheekblad.nl te zien zijn. 

De Beste Bibliotheek van Nederland wordt bekendgemaakt tijdens de masterclass die op 3 november wordt georganiseerd door NBD Biblion. De Bibliotheek die als beste wordt verkozen, ontvangt de NBD Biblion Award. 

Meer informatie lees je hier.

Lokaal Samenspel | Bibliotheek Wijchen

Op de valreep voor de zomervakanties legden Anja Kaashoek namens de Bibliotheek Wijchen en Tineke van Ham namens Rijnbrink de wederzijdse afspraken vast in het kader van lokaal samenspel.

Expert talk over BTW-regels

Wanneer is een ontvangen subsidie vrijgesteld van BTW en wanneer niet? Hoe kan je daar invloed op uitoefenen? En, wat zijn de regels met betrekking tot verhuur van ruimtes en BTW? Welke rol speelt het ‘educatieve karakter voor jongeren’ hierbij?

Leren door te doen: Connecting dots

Leren door te doen, dat is het uitgangspunt van ‘Connecting Dots’. De mediacoaches van de Bibliotheek Veluwezoom ontwikkelden een lessenreeks informatievaardigheden voor groep 4 t/m 8. Aan de hand van diverse werkvormen wordt onder andere het verschil tussen opzoeken en onderzoeken uitgelegd, en welke informatie bruikbaar is voor een onderzoek.