Bevordering geletterdheid en digitale vaardigheden (basisvaardigheden) volwassenen

Nederland telt 4 tot 6 miljoen kwetsbare volwassenen. Het gaat onder meer om laagopgeleide mensen, laaggeletterden, anderstaligen, mensen met een beperking en ouderen. Zij lopen het risico onvoldoende basisvaardigheden te hebben om volwaardig in de samenleving te functioneren. De meeste definities van basisvaardigheden omvatten taalvaardigheid (lezen, schrijven, luisteren, spreken), gecijferdheid (rekenen) en digitale vaardigheden. Vanuit het Sociaal domein is de definitie nog ruimer, zoals werk en inkomen gezondheidsvaardigheden of kunnen omgaan met geld.

De Gelderse bibliotheken sluiten aan op het landelijke programma Bibliotheek en basisvaardigheden. Wij werken met lokale partners aan de professionalisering van het aanbod en aan een grotere toegankelijkheid van de activiteiten. Aansluitend op de ambitie van de Leescoalitie, dragen de Gelderse Bibliotheken bij aan een afname van laaggeletterdheid en het vergroten van de digitale vaardigheden van burgers. Klik hier voor meer informatie.

 • Bibliotheek Almelo interieur21.jpg
 • Bibliotheek Holten interieur3.jpg
 • bibliotheekopschool.jpg
 • bibliotheekopschool2.jpg
 • Bibliotheek Steenwijkerwold3.jpg
 • Bibliotheek Steenwijkerwold4.jpg
 • ebooks.jpg
 • kindinboom.jpg
 • leesbevordering.jpg
 • levenlangleren.jpg
 • ontplooien.jpg
 • Samenwerken.jpg
 • studeren.jpg
 • werken-hema-academie.jpg
 • werkplaats_studie.jpg