jeugd onderwijsGoed kunnen lezen en digitaal vaardig zijn, is cruciaal om te kunnen functioneren in de samenleving. Tegelijkertijd zien we dat toenemende kansenongelijkheid zorgt voor grote verschillen in de samenleving. Verschillende onderzoeken en adviezen laten een dalende trend in leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier zien. Daarnaast kent Nederland een hoog percentage laaggeletterden. Dit vraagt ook om een actief leesbevorderingsbeleid gericht op het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. De bibliotheken dragen bij aan:

  • het vergroten van het leesplezier
  • het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid
  • het aanleren van vaardigheden om mee te kunnen doen in een complexere samenleving

Dit doen we onder andere door deze programma’s en projecten: 

 


BoekStart

BoekStart is de start van de doorgaande leeslijn. Het aantal Gelderse BoekStartlocaties (in de kinderopvang) groeit verder. Tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor borging van BoekStart in de kinderopvang op de bestaande kinderopvanglocaties. Hoe kunnen lokaal structurele en duurzame samenwerkingen worden vormgegeven?

De Bibliotheek op School MBO

Naast het primair en voortgezet onderwijs (dBosPO en VO) zijn ook mbo-instellingen logische samenwerkingspartners voor bibliotheken voor het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. 

De Bibliotheek op School PO

Na het succes van de implementatie van het programma de Bibliotheek op school (dbos) is het nu tijd om een verdiepingsslag te maken.

De Bibliotheek op School VO

In aansluiting op dbosPO, wint de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs (dBos VO) steeds meer terrein. Toch is het VO nog niet altijd een vanzelfsprekende partner van de bibliotheek. Zeker in het kader van preventie van laaggeletterdheid kunnen de bibliotheken zich geen ‘pauze’ meer veroorloven in de doorgaande lijn van 0-18 jaar.

Gezinsaanpak

1 op de 9 mensen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot.

VoorleesExpress

De VoorleesExpress is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke interventie waarbij de taalvaardigheid en het leesplezier van kinderen wordt gestimuleerd door voorleessessies thuis. Vrijwilligers komen twintig weken lang bij kinderen thuis en introduceren het voorleesritueel. Deze kinderen hebben moeite met de Nederlandse taal en/of groeien op in een taal-arme thuisomgeving.