Direct naar de inhoud

jeugd onderwijsVoor jeugd en onderwijs ondernemen de Gelderse Bibliotheken activiteiten om:

  • het lezen te stimuleren, leesplezier te bevorderen en de ontwikkeling van 21st century skills te stimuleren;
  • te werken aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren;
  • taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd te voorkomen en
  • een Bibliotheek te creëren waar kinderen en jongeren graag verblijven om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen

Er wordt speciaal aandacht besteed aan het versterken, uitbouwen en verdiepen van de doorgaande lees-/leerlijn 0-18. Extra aandacht gaat uit naar de doelgroep 0-4 en VO (VMBO).

Ga naar de projecten

 


De Bibliotheek als verblijfplaats voor de jeugd

Hoe kan jouw gebouw een aantrekkelijke ruimte zijn voor jeugd en jongeren om te verblijven? Deze vraag staat centraal in dit project.

Doorontwikkeling de Bibliotheek op school voor het voortgezet onderwijs

In aansluiting op dbosPO, wint de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs (dBos VO) steeds meer terrein. Toch is het VO nog niet altijd een vanzelfsprekende partner van de bibliotheek. Zeker in het kader van preventie van laaggeletterdheid kunnen de bibliotheken zich geen ‘pauze’ meer veroorloven in de doorgaande lijn van 0-18 jaar.

Doorontwikkeling de Bibliotheek op school voor primair onderwijs

Na het succes van de implementatie van het programma de Bibliotheek op school (dbos) is het nu tijd om een verdiepingsslag te maken.

Hoger bereik laagtaalvaardige gezinnen: de gezinsaanpak

1 op de 9 mensen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot.

Samenwerking mbo

Naast het primair en voortgezet onderwijs (dBosPO en VO) zijn ook mbo-instellingen logische samenwerkingspartners voor bibliotheken voor het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.

 

Scoor een Boek!

Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in om het leesplezier en de leesmotivatie van kinderen en laagtaalvaardige gezinnen te vergroten.