Direct naar de inhoud

Doorgaande lijn 0-6 jaar

Doorgaande lijn 0-6 jaar

Door vanaf de allerjongste leeftijd in te zetten op taalstimulering en leesbevordering wordt gewerkt aan de preventie van laaggeletterdheid.

De Bibliotheken bieden met de doorgaande lijn 0-6 jaar passende producten, programma’s en projecten op gebied van lezen en mediawijsheid.

Verbindingen
Het aanbod in de gehele doorgaande lijn moet met elkaar in verbinding staan en elkaar versterken. Er moet blijvende aandacht zijn voor het leggen van de verbindingen in de praktijk en (door)ontwikkeling van het aanbod.
BoekStart is de start van de doorgaande lijn. Het aantal Gelderse BoekStart in de kinderopvang locaties groeit verder in 2017 en 2018 en mooie lokale successen worden gevierd. Tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor borging van BoekStart in de kinderopvang op de (bestaande) kinderopvanglocaties. Hoe kunnen lokaal structurele en duurzame samenwerkingen worden vormgegeven?

Doelstelling

Het project sluit aan bij de J&O doelstellingen:
1) het stimuleren van lezen, bevorderen van leesplezier en het versterken van 21st century skills.
2) de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren.
3) het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd, d.m.v.:

  • versterken, uitbouwen en verdiepen van de doorgaande lijn 0-18 jaar.
  • met extra aandacht voor de doelgroep voorschools 0-4 jaar.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Linda Voortman.