Direct naar de inhoud

Doorontwikkeling de Bibliotheek op school voor het voortgezet onderwijs

Doorontwikkeling de Bibliotheek op school voor het voortgezet onderwijs

In aansluiting op dbosPO, wint de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs (dBos VO) steeds meer terrein. Toch is het VO nog niet altijd een vanzelfsprekende partner van de bibliotheek. Zeker in het kader van preventie van laaggeletterdheid kunnen de bibliotheken zich geen ‘pauze’ meer veroorloven in de doorgaande lijn van 0-18 jaar.

Reden genoeg om in te zetten op de doorontwikkeling van dBos VO en de structurele samenwerking met het VO in Gelderland. Dat vraagt inzicht in de consequenties van deze samenwerking, en ook van de onderlinge samenwerking van de bibliotheken (omdat VO-scholen vaak meerdere werkgebieden van bibliotheken bestrijken).

VO-scholen merken steeds meer de positieve effecten van dBos PO en geven in toenemende mate aan belangstelling te hebben voor extra inzet op leesbevordering en vrij lezen. Een kans voor de bibliotheken om hierop in te spelen.
Daarnaast is de verbinding van preventieve en curatieve maatregelen belangrijk in de bestrijding van laaggeletterdheid. DBos VO is een onmisbare pijler als het gaat om de preventie van laaggeletterdheid (in de doorgaande lijn 0-18 van de bibliotheken).

Doelstelling:

  • Opzet nieuwe dbos VO samenwerkingen (vmbo en havo/vwo)
  • Verbetering en behoud huidige dbos VO locaties
  • Kennisdeling dbos VO
  • Uitvoer stimuleringsregeling vmbo 2016/2017, 2017/2018 (en eventueel 2018/2019).
  • Uitvoer van één of meer pilots 'lezen voor de lijst' havo/vwo 2017-2018.

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit project? Neem contact op met Iris Meuleman.