Direct naar de inhoud

Scoor een Boek!

Scoor een Boek!

Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in om het leesplezier en de leesmotivatie van jongens en laagtaalvaardige gezinnen te vergroten.

Scoor een Boek! is een innovatief leesproject binnen de doorgaande lijn van 0-18 jaar dat lezen en bewegen combineert op school (groep 5/6) en het gezin thuis. Het zet de kracht van voetbal in om het leesplezier en leesmotivatie van jongens en laagtaalvaardige gezinnen te vergroten.

De Eredivisie wil bijdragen aan een gezonde leefstijl van de samenleving, de Bibliotheeksector ziet (in het kader van het actieprogramma Tel mee met Taal[1]) sterkere taalbeheersing als een belangrijke pijler hiervoor. Eredivisie en Bibliotheken vinden elkaar in Tel mee met Taal op de onderdelen gezondheid en gezin.
Met Scoor een Boek! kunnen we binnen en buiten de structuur van de Bibliotheek op school moeilijk bereikbare doelgroepen (jongens en laagtaalvaardige gezinnen) beter bereiken en bieden we een vervolg op de VoorleesExpress.

Met Scoor een Boek! ontwikkelen Bibliotheken een concept om nieuwe partners aan zich te binden en hiermee moeilijk bereikbare doelgroepen als jongens en laagtaalvaardige ouders beter te bereiken en tegelijk het lezen en bewegen te stimuleren. Het concept Scoor een Boek! is overdraagbaar naar andere sporten en culturele disciplines.

Doelen

  1. Overdraagbaar maken Scoor een Boek! voor alle Gelderse Bibliotheken.
    Oplevering: Handleiding Scoor een Boek! voor lokale Bibliotheek.
  2. Eerste Editie Scoor een Boek! NEC met tenminste 1 deelnemende Bibliotheek in het fangebied met tenminste een bereik van 300 kinderen in groep 5/6 en 300 gezinnen.
  3. Tweede editie Scoor een Boek! Go Ahead Eagles met tenminste 2 Bibliotheken binnen het fangebied waaronder >15 scholen in Deventer én een doorontwikkeling van de thuiseditie met een bereik van 750 kinderen in groep 5/6 en 750 gezinnen. Vanaf mei 2018 voorbereiding naar uitbreiding implementatie Scoor een Boek!:
  4. Uitbreiding naar Vitesse of de Graafschap met tenminste 2 Bibliotheken.
  5. Uitbreiding bij Go Ahead Eagles van het aantal deelnemende scholen met tenminste 20% en +10% deelname gezinnen in de thuiseditie.

Heb je vragen of wil mee informatie? Neem contact op met Astrid Kroon of Paul Hulman.

[1] Tel mee met taal (www.telmeemettaal.nl) is het actieprogramma van het kabinet (in het bijzonder de ministeries van POCW, VWS en SZW) om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. Bij het preventieve gedeelte (dat onder de programmanamen BoekStart en de Bibliotheek op school bekend staat) is Stichting Lezen hoofduitvoerder en de Koninklijke Bibliotheek mede-uitvoerder. Bij Scoor een Boek! en andere programma’s om laagtaalvaardige gezinnen te betrekken is Stichting Lezen & Schrijven tevens betrokken. Lokale Bibliotheken voeren de programma’s in gemeenten uit met ondersteuning van provinciale Bibliotheekorganisaties (POI’s).