Direct naar de inhoud

De Bibliotheek als verblijfplaats voor de jeugd

De Bibliotheek als verblijfplaats voor de jeugd

Hoe kan jouw gebouw een aantrekkelijke ruimte zijn voor jeugd en jongeren om te verblijven? Deze vraag staat centraal in dit project.

Om jeugd en jongeren meer in aanraking te laten komen met de bibliotheekwaarden zoals lezen, leren, informatie overdragen, ontmoeten en ontspannen, wordt er binnen het Gelders Bibliotheek Netwerk op zoek gegaan naar manieren om de inhoudelijke aantrekkingskracht van de bibliotheek als verblijfplaats te laten aansluiten bij de wensen van jeugd en jongeren.

In november 2017 startte een werkgroep van Gelderse bibliotheken en Rijnbrink. Ieder deelde zijn eigen perspectief en antwoord op de vraag: 'Waarom is het voor jou belangrijk om bij te dragen aan dit onderwerp?' Zo ontstond het verhaal en het kernthema, namelijk: 'Jeugd en jongeren buiten schooltijd meer in aanraking laten komen met de bibliotheekwaarden zoals lezen, leren, informatie overdragen, ontmoeten en ontspannen.'

Er werd inspiratie opgedaan bij andere bibliotheken, maar ook bij organisaties buiten de bibliotheekbranche. Vervolgens gingen drie bibliotheken met hun eigen pilot aan de slag. Tussendoor waren er momenten om samen te sparren en om nieuwe ideeën op te doen.

De drie pilots

  • De Bibliotheek Noordwest Veluwe - Visie op jongeren in de Bibliotheek
  • De Bibliotheek Arnhem - Betrekken van jongeren in de Bibliotheek
  • De Bibliotheek Wijchen - Ontwerpen met en voor kinderen

Inspiratiemagazine

Eind 2018 is het project afgerond. De pilots zijn succesvol verlopen. De bevindingen van dit alles staat beschreven in het online inspiratiemagazine. In het magazine staat het proces beschreven en komen de drie pilots uitgebreid aan bod. Hopelijk zullen ook andere bibliotheken geïnspireerd raken om uiteindelijk meer aandacht te schenken aan jongeren in de bibliotheekvestigingen.

Interesse

Heb je interesse in een vervolg op dit thema)? Of wil je meer uitleg over de pilots of de tips uit het magazine? Neem dan contact op met Laurie.

Lees het magazine.