Het beleid van de Gelderse Bibliotheken is vastgelegd in een zogenaamde 'praatplaat'. Hierin zijn de programmlijnen schematisch weergegeven.

Als Gelders Bibliotheeknetwerk willen we ‘Samenwerken aan maatschappelijk educatieve Bibliotheken’. Over het waarom, wat, hoe en wanneer lees je in het netwerkprogramma, dat tot stand is gekomen met inbreng van de Bibliotheken in het netwerk.

De uitgebreide versie is te verkrijgen via info@geldersebibliotheken.nl. Vragen? Daarvoor kun je terecht bij de directeur van je Bibliotheek of bij programmamanager Michael Smit (michael.smit@rijnbrink.nl).