participatie zelfredzaamheid

Iedereen kan bij de Bibliotheek terecht voor de ontwikkeling van zijn of haar basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Dat stelt hen in staat deel te nemen aan de samenleving en zichzelf beter te redden. De Gelderse Bibliotheken richten zich vooral op volwassenen van 18 tot 100 jaar, die over onvoldoende vaardigheden beschikken om mee te doen in de maatschappij en/of een leesbeperking hebben.

Bibliotheeknetwerk

Ga naar de projecten

Projecten


Bibliotheek & Integratie

Bibliotheek & Integratie

De Gelderse Bibliotheken werken samen aan een samenleving waarin iedereen kan mee doen. Dat geldt ook voor nieuwkomers in Nederland; vluchtelingen, expats, studenten en arbeidsmigranten.

Certificering Taalhuizen

Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit van de Taalhuizen is daarom van groot belang.

Digitale inclusie

Digitale inclusie

Bibliotheken en twaalf publieke dienstverleners helpen burgers dicht bij huis om te gaan met de digitale overheid. Vijftien kopgroep-bibliotheken zijn in 2019 gestart. In 2020 en 2021 volgen de overige bibliotheken. De dienstverlening bestaat uit enerzijds intensivering van cursussen digivaardigheden en anderzijds het Informatiepunt Digitale Overheid.

Klik hier voor meer informatie.

G!DS

Elke gemeente voorziet haar inwoners van informatie over een breed scala aan onderwerpen en thema’s. Van Wmo en jeugd- en gezinszaken tot culturele en educatieve activiteiten. De bibliotheken beheren G!DS, een sociale en culturele kaart die in iedere gemeente beschikbaar is.

Gelderland Geletterd

In Gelderland werken we samen aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.

Hoger bereik laagtaalvaardige gezinnen: de gezinsaanpak

1 op de 9 mensen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot.

Leertraject De publieksservice en de maatschappelijke educatieve Bibliotheek

De Bibliotheek werkt steeds meer buiten haar muren en hiermee groeit het netwerk met educatieve en maatschappelijke partners. Zo wordt de Bibliotheek meer en meer de plek waar mensen (blijven) leren. Zij helpt, met haar partners, mensen om zich verder te ontwikkelen. Vooral mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, computeren en rekenen.

Taalcoaching aan volwassenen: Samenwerking in de arbeidsmarktregio

Les van een professional of op school (formeel leren) is onmisbaar om de basis om grammatica, woordenschat, spreekvaardigheid, luisteren, lezen en schrijven te leren. Dat wordt vaak gecombineerd met non-formeel leren; onderwijs door een taalvrijwilliger via bijvoorbeeld een Taalhuis.