participatie zelfredzaamheid

Iedereen kan bij de Bibliotheek terecht voor de ontwikkeling van zijn of haar basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Dat stelt hen in staat deel te nemen aan de samenleving en zichzelf beter te redden. Zo vergroten zij hun kansen in de samenleving.

De Gelderse Bibliotheken richten zich vooral op volwassenen van 18 tot 100 jaar, die over onvoldoende vaardigheden beschikken om mee te doen in de maatschappij en/of een leesbeperking hebben.

Ga naar de projecten

Projecten


Arbeidsmarktregio's

In het projectplan ‘Verdieping in digiTaalhuizen’ zijn een aantal deelplannen geformuleerd waaronder: Gezamenlijke ambitie in de arbeidsmarktregio’s.De bibliotheken in de arbeidsmarktregio’s geven in hun gezamenlijke werkgebied in samenwerking en in afstemming met hun lokale partners vorm en inhoud aan het non-formele leren voor volwassenen.

Leren & Ontwikkelen

De Gelderse Bibliotheken hebben inmiddels allemaal een (digi)taalpunt of –huis. Om de kwaliteit ervan te blijven waarborgen is doorontwikkeling essentieel, ook de doorontwikkeling van de vaardigheden van bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers. Zij zijn tenslotte de uitvoerders van het (digi-)Taalhuis en staan in contact met bezoekers en samenwerkingspartners.

Verbreding Basisvaardigheden (werk, geld en gezondheid)

Het deelproject 'Verbreding basisvaardigheden met werk, geld en gezondheid' gaat door op de ingezette lijn sociaal domein uit de projectlijn Bibliotheek en Basisvaardigheden 2015-2016.

Verdieping (digi-)Taalhuizen

Het project ‘Verdieping in digiTaalhuizen’ borduurt voort op de bestaande projectopdrachten (2015-2016) en sluit aan bij het landelijke project ‘De Bibliotheek en basisvaardigheden’.

Vluchtelingen & Integratie

Het thema Vluchtelingen en Integratie is actueel voor de bibliotheken en het draagt bij aan de profilering en positionering. Als bibliotheken willen we de zelfredzaamheid en participatie van burgers vergroten door de ontwikkeling van basisvaardigheden, om zo de maatschappelijke kansen te vergroten.