participatie zelfredzaamheid

Iedereen kan bij de Bibliotheek terecht voor de ontwikkeling van zijn of haar basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Dat stelt hen in staat deel te nemen aan de samenleving en zichzelf beter te redden. Zo vergroten zij hun kansen in de samenleving.

De Gelderse Bibliotheken richten zich vooral op volwassenen van 18 tot 100 jaar, die over onvoldoende vaardigheden beschikken om mee te doen in de maatschappij en/of een leesbeperking hebben.

Meer informatie vind je op de (landelijke) website van de Bibliotheek en Basisvaardigheden.
Hier kun je je ook inschrijven voor een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Bibliotheek en Basisvaardigheden

Ga naar de projecten

Projecten


Arbeidsmarktregio's

In het projectplan ‘Verdieping in digiTaalhuizen’ zijn een aantal deelplannen geformuleerd waaronder: Gezamenlijke ambitie in de arbeidsmarktregio’s.De bibliotheken in de arbeidsmarktregio’s geven in hun gezamenlijke werkgebied in samenwerking en in afstemming met hun lokale partners vorm en inhoud aan het non-formele leren voor volwassenen.

Hoger bereik laagtaalvaardige gezinnen: de gezinsaanpak

1 op de 9 mensen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot.

Leren & Ontwikkelen

De Gelderse Bibliotheken hebben inmiddels allemaal een (digi)taalpunt of –huis. Om de kwaliteit ervan te blijven waarborgen is doorontwikkeling essentieel, ook de doorontwikkeling van de vaardigheden van bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers. Zij zijn tenslotte de uitvoerders van het (digi-)Taalhuis en staan in contact met bezoekers en samenwerkingspartners.