Direct naar de inhoud

Arbeidsmarktregio's

Arbeidsmarktregio's

In het projectplan ‘Verdieping in digiTaalhuizen’ zijn een aantal deelplannen geformuleerd waaronder: Gezamenlijke ambitie in de arbeidsmarktregio’s.De bibliotheken in de arbeidsmarktregio’s geven in hun gezamenlijke werkgebied in samenwerking en in afstemming met hun lokale partners vorm en inhoud aan het non-formele leren voor volwassenen.

De focus ligt daarbij op het versterken van de basisvaardigheden (lezen, rekenen en digitale vaardigheden) en bestrijding van laaggeletterdheid in het bijzonder.

In gezamenlijkheid dragen de bibliotheken zorg voor de verankering van de Taalhuizen in de regio: vanuit een gezamenlijke visie wordt lokaal maatwerk mogelijk gemaakt.
De bibliotheken zetten daarmee een structurele infrastructuur op die gebruik maakt van de bestaande kennis, kunde, en faciliteiten van bibliotheken en hun partners binnen de gemeente, waardoor efficiënt (dankzij de inzet van binnen het Taalhuis opgeleide vrijwilligers en een professionele Taalcoördinator/-docent) burgers ondersteund worden bij het verhogen van hun taalniveau en digitale vaardigheden.

Het uiteindelijke doel: iedereen is in staat om succesvol te participeren in de maatschappij. Daarnaast is het doel om de maatschappelijke kosten die samenhangen met laaggeletterdheid terug te dringen.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Erwin Karst.