Leren & Ontwikkelen

De Gelderse Bibliotheken hebben inmiddels allemaal een (digi)taalpunt of –huis. Om de kwaliteit ervan te blijven waarborgen is doorontwikkeling essentieel, ook de doorontwikkeling van de vaardigheden van bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers. Zij zijn tenslotte de uitvoerders van het (digi-)Taalhuis en staan in contact met bezoekers en samenwerkingspartners.

Het deelplan Leren en Ontwikkelen is gericht op het vergroten van de deskundigheid en kennisontwikkeling van de bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers door de kwaliteitsslag op de bekende bouwstenen:

  1. Expertise & HRM (opleiding, kennisdeling, competenties).
  2. Netwerk & beleid (landelijk beleid en landelijke partners Taalhuizen/Tel mee met taal, innovatie en doorontwikkeling).

Bij het vergroten van deskundigheid en kennisontwikkeling is er een belangrijke rol weggelegd voor de medewerkers en het management van bibliotheken. Zij leveren input voor de activiteiten die in dit kader worden georganiseerd. Hun vraag/behoefte is hierin leidend.

Vanzelfsprekend wordt het programma Leren en Ontwikkelen vormgegeven in samenspraak en afstemming met het landelijke opleidingsprogramma BBV en partners (o.a. Stichting Lezen & Schrijven). Daarnaast wordt binnen het programma Leren en Ontwikkelen aandacht besteed aan de verbinding van preventie en curatie (gezinsaanpak).

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Nicoline Hendriks.