Verbreding Basisvaardigheden (werk, geld en gezondheid)

Het deelproject 'Verbreding basisvaardigheden met werk, geld en gezondheid' gaat door op de ingezette lijn sociaal domein uit de projectlijn Bibliotheek en Basisvaardigheden 2015-2016.

 Dit deelproject werkt volgens de inmiddels bekende bouwstenen en heeft vooral betrekking op de bouwstenen:

  1. Netwerk & beleid (landelijk beleid en landelijke partners Taalhuizen/Tel mee met taal, innovatie en doorontwikkeling).
  2. Expertise & HRM (opleiding, kennisdeling, competenties).
  3. Collectie & Programmering.et hoofddoel van dit deelproject is dat alle Gelderse bibliotheken de verbinding maken tussen de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitaal) en de thema’s uit het sociaal domein: werk, geld en gezondheid. Zo worden de digiTaalhuizen verbreed naar het sociaal domein.

Het hoofddoel van dit deelproject is dat alle Gelderse bibliotheken de verbinding maken tussen de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitaal) en de thema’s uit het sociaal domein: werk, geld en gezondheid. Zo worden de digiTaalhuizen verbreed naar het sociaal domein.
Nederland telt 4 tot 6 miljoen kwetsbare volwassenen.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Nicoline Hendriks.