Verdieping (digi-)Taalhuizen

Het project ‘Verdieping in digiTaalhuizen’ borduurt voort op de bestaande projectopdrachten (2015-2016) en sluit aan bij het landelijke project ‘De Bibliotheek en basisvaardigheden’.

De uitgangspunten en thema’s die vallen onder de planvorming 2017 zijn zowel afkomstig uit de lijn Participatie & Zelfredzaamheid alsook uit de lijn Verandering en Verbreding klassieke bibliotheek.

De uitgangspunten zijn:

 • bibliotheek is partner in de participatiesamenleving;
 • rijke leeromgeving;
 • netwerkaanpak;
 • inzet vrijwilligers i.s.m. vrijwilligersorganisaties.

De thema’s zijn:

 • Gezin, gezondheid en opvoeding
 • Geld, werk en inkomen
 • Zorg, welzijn en vitaliteit
 • Educatie (non formeel)
 • Digitale vaardigheden (e-overheid)
 • Aansluiting doorgaande lijn 0 tot 100In dit vervolgproject willen we met betrekking tot de digiTaalhuizen een slag maken in de kwaliteit op basis van de indicatoren. Deze indicatoren zijn ingedeeld in vier fases en worden landelijk ook gebruikt om de stand van zaken aan te kunnen geven.De fases zijn:
  1. oriëntatie
  2. in oprichting
  3. open
  4. borging en doorontwikkeling (continuering en verbreding Taalhuizen).

De meeste bibliotheken bevinden zich in fase 3: geopend. Op dit moment ondersteunen we bij fase 4: borging en doorontwikkeling. We werken daarbij aan:

 • verhogen bereik;
 • continuering digiTaalhuizen;
 • doelgroep breedte (zowel NT1 als NT2);
 • implementatie digitale vaardigheden;
 • verbinding maken met de thema’s uit het sociaal domein: werk, geld, gezondheid en gezin.

 Meer informatie of vragen? Neem contact op met Nicoline Hendriks.