De Gelderse Bibliotheken werken samen aan een samenleving waarin iedereen kan mee doen. Dat geldt ook voor nieuwkomers in Nederland; vluchtelingen, expats, studenten en arbeidsmigranten.

Actuele situatie
Sinds 2015 heeft Nederland te maken met een vluchtelingenstroom, voornamelijk uit Syrië, Afghanistan, Eritrea en Somalië. Hierna is de hoeveelheid vluchtelingen afgenomen en hebben veel statushouders zich gevestigd in Nederland. Op dit moment vindt veel gezinshereniging plaats. Na ontvangst van de verblijfsstatus begint het inburgeren pas echt!

Kansen voor de Bibliotheek
Per 2021 gaat de nieuwe Inburgeringswet in, waarbij de gemeente weer de regie over het inburgeringsproces neemt. Er liggen kansen voor de Bibliotheek om zich te profileren met informeel (les)aanbod en mogelijkheden om nieuwkomers in contact te brengen met de Nederlandse bevolking.

  • Op www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl vind je landelijke informatie over inburgeren en de Bibliotheek. 
  • Hoe kunnen bibliotheken ervoor zorgen dat nieuwkomers gebruik maken van de mogelijkheden voor het leren en verbeteren van basisvaardigheden? In dit magazine vind je inspirerende praktijkvoorbeelden. 
  • Bekijk ook de factsheet inburgering m.b.t. de nieuwe Participatiewet in 2021.
  • Om nieuwkomers in Nederland bekend te maken met de bibliotheekdiensten ontwikkelden we posters en folders met een fotostrip, in zeven verschillende talen.  

De Gelderse Bibliotheken ondersteunen nieuwkomers met de volgende projecten. Meer informatie of vragen? Neem contact op met Karien van Buuren.

Projecten


Digisterker voor nieuwkomers

De Bibliotheek is een laagdrempelige, toegankelijke plek voor alle burgers. We dragen er aan bij dat iedereen een volwaardig en zelfstandig bestaan kan leiden in de Nederlandse samenleving. En richten ons daarbij vooral op de kwetsbare groepen zoals nieuwkomers.

Praatjes Maken

Met PraatjesMaken oefenen nieuwkomersgezinnen de Nederlandse taal. Ze komen in de schoolvakanties drie keer per week naar de Bibliotheek.

ThuisTaal

Om toegang te krijgen tot de Nederlandse samenleving is het noodzakelijk dat nieuwe Nederlanders de taal leren.

Verhaal Ver weg en Lokaal

Een oude en in een nieuwe inwoner (nieuwkomer) van een gemeente worden aan elkaar gekoppeld en tekenen samen hun (levens)verhalen op. Daarvoor ontmoeten zij elkaar acht keer in de Bibliotheek, thuis of in de buurt.