Kansenscan

Ook in de lijn Persoonlijke Ontwikkeling is gebleken dat er bij Bibliotheken behoefte is aan een Kansenscan, om focus te kunnen leggen in het lokale speelveld van kansen, behoeften en mogelijkheden.

Bij de zoektocht naar kansen wordt als basis gebruik gemaakt van pijlers en thema’s. Bij de drie pijlers staat de burger centraal die zich (verder) wil verrijken en/of verdiepen. Dat zijn:

 • 'Leven lang leren': het accent ligt op het individueel ophalen van kennis.
 • Debat/discussie/reflectie: centraal staat het in groepsverband uitwisselen van opinies.
 • Communityvorming: individuen verbinden zich, al dan niet tijdelijk, in groepsverband aan een specifiek thema/onderwerp/doel.

De thema’s waarbinnen activiteiten plaatsvinden:

 • Taal & Verhaal
 • Werk, Geld en Studie
 • Leven & Gezondheid
 • Digitaal & Mediawijs
 • Kunst, Cultuur & Erfgoed
 • Stad, Dorp en Omgeving

Op basis van de genoemde pijlers en thema’s wordt bij de kansenscan ingezoomd op raakvlakken met gemeenteprofiel en –beleid, bibliotheekbeleid, marktverkenning, stakeholdersanalyse en klantonderzoek. Dit mondt uit in conclusies en kansen voor de organisatie om lokaal stappen te zetten bij de inzet rondom de Persoonlijke Ontwikkeling van inwoners.

Resultaten:

 • De kansenscan geeft inzicht op welke onderdelen rond Persoonlijke Ontwikkeling witte vlekken zijn of waar aansluiting/versterking mogelijk is. Met andere woorden: waar liggen kansen in samenwerking/co-creatie met partners.
 • De kansenscan is bij intern gebruik een goed instrument om de transitie naar de educatieve maatschappelijke Bibliotheek vorm te geven en draagvlak te creëren bij de medewerkers.

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Georges Elissen.