Leren programmeren

Bij de verschuiving van uitleenbibliotheek naar Maatschappelijk Educatieve Bibliotheek speelt het programmeren van activiteiten in de lokale vestigingen een steeds grotere rol. Dat vraagt om andere manieren van denken voor de bibliotheekorganisatie en voor de verantwoordelijke medewerkers.

Programma’s maken staat in deze context voor het bedenken, ontwerpen en organiseren van activiteiten en bijeenkomsten in de programmalijn Persoonlijke Ontwikkeling. Op dit moment hangt (de kwaliteit en de vorm van) het programma vaak af van de ‘toevallige’ tijd, expertise en middelen van/voor de beschikbare medewerker of specialist. In dit projectplan wordt omschreven hoe gericht programma’s maken in de lijn Persoonlijke Ontwikkeling in 2019 kan worden ondersteund.

Daarbij spelen de volgende thema’s een rol:

  • Thematiek: hoe kies ik thema’s en hoe verbind ik die aan collectie en actualiteit?
  • Samenwerking en partnerschappen: met wie werk ik samen binnen de organisatie en de omgeving?
  • Financiën: hoe ga ik om met financiën en welke businessmodellen spelen een rol?
  • Fysieke ruimte: hoe gebruik ik de ruimte die ik tot mijn beschikking heb?
  • Rolbepaling: wat is de rol van de organisatie op het gebied van programma’s voor Persoonlijke Ontwikkeling in de lokale omgeving?
  • Medewerkers: welke competenties zijn er nodig voor een programmeur en hoe worden die in de organisatie ontwikkeld?

Doelen
Medewerkers van Gelderse Bibliotheken die verantwoordelijk zijn voor activiteiten en programma’s in de lijn Persoonlijke Ontwikkeling kunnen steeds beter, gerichter en verrassender programmeren:

  • Beginnende programmamakers vinden houvast en inspiratie voor het maken van programma’s in de Bibliotheek.
  • Programmamakers die al enige ervaring hebben met het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s vinden verdieping en verbreding en halen inspiratie op bij elkaar en uit andere branches om mee terug te nemen naar hun eigen organisatie en vanuit daar lokaal verder in te vullen.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Laurie de Zwart of George Elissen.