veranderen en verbredenVolgens de VOB heeft het bibliotheeknetwerk in deze programmalijn de uitdaging om de klassieke uitleenfunctie effectiever en efficiënter in te richten. De middelen (tijd, geld) die hierbij vrijkomen worden ingezet voor het vervullen van (latente) klantbehoeften en het versterken van de positionering van de maatschappelijk-educatieve Bibliotheek.

Om deze doelen te behalen ligt in deze programmalijn de focus op digitalisering en innovatie van werkprocessen,  systemen, logistiek, marketing en collectioneren. Centraal bij deze ontwikkeling staat bij elke stap de vraag: wat is het voordeel voor de eindklant?

Op deze pagina tref je een aantal praktische voorbeelden aan. Deze zijn gericht op gebruik door de bibliotheken en organisaties met bibliotheek als onderdeel. Meer weten? Kennis delen of ideeën of projecten aandragen? Mail naar info@geldersebibliotheken.nl.

Ga naar de projecten


Blog: Online zichtbaar met de juiste content

Dit is het communicatieblog van Janneke Bloemheuvel. Ze schrijft in eigen woorden over communicatietools. In deze blog staat de contentkalender centraal. Bij de ontwikkeling hiervan is ze als projectadviseur nauw betrokken. 

De dienstverlening gewaardeerd

Dit project is gestart met een aantal Gelderse Bibliotheken als een proeftuin om - vanuit de eigen strategie van deze Bibliotheken en hun eventuele prestatieafspraken met stakeholders – ervaring op te doen met kostentoedeling en effectmeting.

Gastblog: Hellodialog - inzicht in klikgedrag

Dit is het gast-blog van Marijke Meijer. Ze schrijft over haar ervaring als Medewerker Marketing en Communicatie bij Bibliotheek Nijkerk. In deze blog staat het e-mailprogramma Hellodialog centraal. De tool maakt deel uit van het Marketingplan 2020 voor Gelderse bibliotheken. Marijke heeft de eerste nieuwsbrieven verzonden. Is de e-mailtool van meerwaarde?

Landelijke Contentkalender

In de Contentkalender vind je een overzicht van de landelijke bibliotheekcampagnes. Klik in de kalender op een campagne en je ziet welke content hiervoor beschikbaar is (of komt). Vaak wordt er doorgelinkt naar de desbetreffende organisator, zoals de KB of CPNB.

Lerend Netwerk: kleuren en emoties

GastBlog | Jenny Doest over Lerend Netwerk

 

MarCom Buzz

Met de MarCom Buzz worden marketing- en communicatiemedewerkers en adviseurs op de hoogte gebracht over ontwikkelingen landelijke en provinciale projecten en vakinhoudelijke informatie en tips.

Marketingprojecten 2020

De Gelderse bibliotheken voeren op basis van het programma 2020 gezamenlijk beleid met ondersteuning van Rijnbrink. De marketingactiviteiten zijn in het netwerkplan ondergebracht bij de pijler 'Veranderen en verbreden van de klassieke Bibliotheek'.

Roboc@r

Oefenen met 21e eeuwse vaardigheden

De Roboc@r is een flexibele 'programmeer- en experimenteermobiel'. Kinderen, maar ook volwassenen, kunnen in korte tijd kennismaken met de basisprincipes van automatisering, elektrotechniek en programmeren.

Woongenot voor een stukje huur?

GastBlog | Bert Hogemans over verdienmodellen