veranderen en verbredenDe Bibliotheek ... wie is er niet mee opgegroeid? Maar weet je ook hoe de Bibliotheek van nu en die van de toekomst eruit zien?

Bij de meeste mensen staat de Bibliotheek in het geheugen gegrift als een plek waar je boeken leent en lekker kunt lezen. Maar de Bibliotheek anno nu is veel meer dan dat. Op de webpagina's Jeugd & Onderwijs, Participatie & Zelfredzaamheid en Persoonlijke ontwikkeling kun je een blik werpen op wat de Bibliotheek betekent voor de maatschappij.

En de Bibliotheek van de toekomst? Dat is de informatiemarkt van de stad. Een inspirerende en dynamische plek, die je uitnodigt om kennis op te doen en te delen. Offline èn online.

Ga naar de projecten

Projecten


De dienstverlening gewaardeerd

Dit project is gestart met een aantal Gelderse Bibliotheken als een proeftuin om - vanuit de eigen strategie van deze Bibliotheken en hun eventuele prestatieafspraken met stakeholders – ervaring op te doen met kostentoedeling en effectmeting.

  • 70-coda-939_persoonlijke_ontwikkeling.jpg
  • 70-coda-72_provinciaal_programma.jpg
  • 70-coda-53_veranderen_en_verbreden.jpg
  • 70-coda-921_jeugd_en_onderwijs.jpg
  • 70-salland-12_participatie_en_zelfredzaamheid.jpg

Nieuws Verandering & Verbreding