veranderen en verbredenDe Bibliotheek ... wie is er niet mee opgegroeid? Maar weet je ook hoe de Bibliotheek van nu en die van de toekomst eruit zien?

Bij de meeste mensen staat de Bibliotheek in het geheugen gegrift als een plek waar je boeken leent en lekker kunt lezen. Maar de Bibliotheek anno nu is veel meer dan dat. Op de webpagina's Jeugd & Onderwijs, Participatie & Zelfredzaamheid en Persoonlijke ontwikkeling kun je een blik werpen op wat de Bibliotheek betekent voor de maatschappij.

En de Bibliotheek van de toekomst? Dat is de informatiemarkt van de stad. Een inspirerende en dynamische plek, die je uitnodigt om kennis op te doen en te delen. Offline èn online.

Ga naar de projecten

Projecten


De dienstverlening gewaardeerd

Dit project is gestart met een aantal Gelderse Bibliotheken als een proeftuin om - vanuit de eigen strategie van deze Bibliotheken en hun eventuele prestatieafspraken met stakeholders – ervaring op te doen met kostentoedeling en effectmeting.

Landelijke Contentkalender

In de Contentkalender vind je een overzicht van de landelijke bibliotheekcampagnes. Klik in de kalender op een campagne en je ziet welke content hiervoor beschikbaar is (of komt). Vaak wordt er doorgelinkt naar de desbetreffende organisator, zoals de KB of CPNB. Bij sommige campagnes worden extra toolkits ontwikkeld. Nu nog door Rijnbrink, maar wellicht in de toekomst ook door andere POI’s/samenwerkingspartners. Gebruik de teksten en afbeeldingen voor je eigen website, nieuwsbrief, facebook-update(s) of Tweet(s). Daarnaast zijn er zogeheten ‘contentpakketten’, content die je altijd kunt inzetten (niet tijdsgebonden).

MarCom Buzz

Sinds 2018 wordt MarCom Buzz uitgebracht. Dit is een magazine met updates over landelijke en provinciale projecten met daarnaast vakinhoudelijke informatie en tips. De vorm wisselt tussen een online magazine, gemaakt in Foleon, en een nieuwsbrief in MailChimp.

Marketingprojecten 2019

De Gelderse bibliotheken voeren op basis van het programma 2019 gezamenlijk beleid met ondersteuning van Rijnbrink. De marketingactiviteiten zijn in het netwerkplan ondergebracht bij de pijler 'Veranderen en verbreden van de klassieke Bibliotheek'.

Roboc@r

Oefenen met 21e eeuwse vaardigheden

De Roboc@r is een flexibele 'programmeer- en experimenteermobiel'. Kinderen, maar ook volwassenen, kunnen in korte tijd kennismaken met de basisprincipes van automatisering, elektrotechniek en programmeren.